Amjad Aloul om kommunikation som speglar mångfald

Publicerad: 18 sep 2017

Amjad Aloul har beskrivits som en av Sveriges kunnigaste inom mångkulturell kommunikation och hans företag Crossborder Communication har sedan 1997 hjälpt myndigheter, organisationer och företag att kommunicera över kulturgränser och nå ut till målgrupper som man tidigare missat.

Varför är det viktigt att kommunicera på ett sätt som speglar mångfalden i samhället?

– Det är fullt naturligt, alla organisationer segmenterar målgrupper på olika sätt för att skapa en känsla av identifikation i sin kommunikation och verkligen nå fram. Det kan vara studenter, körkortsinnehavare, föräldrar, yngre, äldre osv. Det nya är att man nu också uppmärksammar grupper som man tidigare missat. När man väl sätter igång och ser ett positivt resultat så inser man nyttan.

Hur väl tycker du att kommunikationsbranschen speglar verkligheten/samhället?

– Tyvärr alltför dåligt, majoriteten är stöpta i samma form, de har liknande bakgrund, samma uppväxtförhållanden och har gått ut samma skolor. De är också alltför försiktiga när det kommer till att prova nya grepp.

Finns det några perspektiv eller grupper som du ser är underrepresenterade inom kommunikationsbranschen?

– Personer med invandrarbakgrund har med sig andra perspektiv och genom att få mer heterogena arbetsgrupper kommer det att påverka arbetet och dess resultat. Det är ett sätt att bryta ett arbetssätt utan representation.

Vilka framgångsfaktorer har du sett hos företag som har lyckats kommunicera på ett sätt som speglar samhället?

– Vi ser idag ett antal företag och organisationer som strategiskt lyckas bygga sitt varumärke bland tidigare obearbetade grupper. Genom att titta på andra behov och konsumtionsmönster och anpassa sina produkter/tjänster så når de goda resultat.

Finns det några vanliga misstag som företag och organisationer gör när de försöker kommunicera mångfald?

– Det vanligaste misstaget är att man lyfter fram stereotypa uppfattningar och nationalromantik. En bild som invandrargrupperna i Sverige inte identifierar sig med. Här blir det lätt badwill istället för goodwill. Ett annat misstag är att man sänker kvaliteten i produktionen, det ska helst inte kosta så mycket. Ska man arbeta fram en undersida på arabiska så låter man exempelvis en anställd receptionist översätta en text istället för att anlita en professionell copywriter.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar