Anders Kompass får årets hedersutmärkelse av Sveriges Kommunikatörer

Publicerad: 13 mar 2017

Den 15 juli 2014 får Anders Kompass en rapport på sitt bord: fredsbevarande soldater under FN-flagg har begått sexuella övergrepp på barn i Centralafrikanska republiken. Anders Kompass slår omedelbart larm och meddelar franska myndigheter om att några av deras soldater har begått övergrepp mot barn. Soldaterna identifieras, skickas hem och rättsprocesser inleds. Anders Kompass känner sig trygg i att han har gjort sitt jobb.

Chockbeskedet

Sju månader senare kommer chockbeskedet – Kompass anklagas för grovt tjänstefel och ombeds att avgå. När han vägrar blir han hemskickad, avstängd från sitt arbete och belagd med yttrandeförbud. Men i slutet av 2015 får Anders Kompass upprättelse – en oberoende FN-utredning frikänner honom från alla anklagelser och visar att han gjorde rätt när han slog larm till de franska myndigheterna. Sedan munkavlen föll har Anders Kompass tagit vara på varje möjlighet att prata om vikten av att stå upp för de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten.

Vad fick dig att inte ge upp när du anklagades för tjänstefel och stängdes av från ditt arbete?

– Det var flera faktorer. Jag visste att jag hade gjort mitt jobb. När du får vetskap om brott mot mänskliga rättigheter räcker det inte med att dokumentera – du är skyldig att följa upp och stoppa det. FN kan formellt inte ställa soldater inför rätta så jag vände mig till franska myndigheter för att jag litar på Frankrike som rättsstat. Dessutom fick jag mycket stöd av vänner, oberoende journalister, diplomater, fru och familj – och två fantastiska hundar.

Vi lever i en tid där ogrundade påståenden framställs som verklighet och där opinionen blir alltmer polariserad. Vad kan den enskilda människan göra för att vända utvecklingen?

– Detta är inte någonting nytt, särskilt inte om man har jobbat med mänskliga rättigheter. Människor med makt har i alla tider försökt presentera sin version av verkligheten som den riktiga.

– Vi i väst måste bli bättre på att vara kritiska när vi tar till oss nyheter genom att vända oss till olika källor, ifrågasätta och gå till botten. Vi lever bland filterbubblor där människor tar till sig av nyheter som bekräftar deras världsbild – och det är allvarligt. I en demokrati måste man nämligen lyssna och kontrastera olika versioner av verkligheten både i de små och i de stora enheterna – i familjen, i skolan och samhället i stort.

Anders Kompass betonar därtill att modiga journalister var ett kraftfullt stöd under tiden då han blev utfryst och isolerad av sin egen organisation. När Kompass var belagd med yttrandeförbud och spekulationerna tilltog fanns journalisterna där för att hålla allmänheten underrättad, kontrastera ryktena och granska. Om det inte vore för journalisterna hade sanningen sannolikt kommit bort i FN-byråkratin.

Värna om yttrandefriheten

– I många länder är det direkt farligt att vara journalist och risken för våld är överhängande. Men det finns också en annan fara – nämligen självcensuren. Alternativa fakta och falska nyheter tar över om vi censurerar oss själva och inte vågar uttrycka vår yttrandefrihet på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Här har också kommunikatören en oerhörd uppgift – kommunikatören måste kunna kontrastera olika versioner av verkligheten, säger Kompass.

Vad har du att säga till den som ser missförhållanden på sin arbetsplats men fruktar för karriären?

– Många unga som pratar med mig bär på en rädsla för att uppmärksamma missförhållanden. Samhället förlorar jättemycket om de känner att de måsta vara tysta. De unga kan hjälpa oss att bryta invanda mönster och omvärdera normer vi har vant oss vid.

Kompass tillägger att organisationer har ett ansvar för att skapa en miljö där medarbetarna vågar uppmärksamma missförhållanden internt. När man hellre vänder sig till externa journalister än den egna ledningen för att få gehör i etiska frågor vittnar det om att organisationen inte är tillräckligt lyhörd.

Vad har du för framtidsplaner?

Jag har flyttat tillbaka till Sverige och vill ge tillbaka, dela med mig och engagera människor. Jag skriver en bok om mina erfarenheter, och talar varje vecka – bland annat till studenter, pensionärsföreningar och i kyrkliga sammanhang.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar