Anders Sjöstedt berättar om Master Class Digital Transformation

Publicerad: 23 okt 2017

Vi har valt att fokusera på tre områden som vi vet är utmaningar i många organisationer idag; hur leder och kommunicerar man i den digitala transformationen? Hur lyckas man med förändringsarbetet och hur organiserar man sig? Vi ställde tre frågor till Anders Sjöstedt som leder gruppen under de tre dagarna kursen pågår.

Du har nu lett två grupper av kommunikatörer i tidigare kurser. Vad är det du ser i form av utmaningar och kompetens inom just den här gruppen?

– Den digitala utvecklingen förskjuter tyngdpunkten i alla organisationer från produktion och utveckling till kundkontakten. Det gör att kommunikatören blir den nya affärsutvecklaren, och det är få utrustade för.

Den digitala transformationen är ju ett förändringsarbete per se. Vad är det som är svårast med det den digitala förändringsresan?

– För att lyckas i en alltmer digital värld behöver vi förändra vårt beteende som medarbetare, ledare och strukturer. Det handlar i första hand om hastighet och flexibilitet. Vi vill kunna organisera, rekrytera, budgetera och leverera på nya, dynamiska sätt som drar nytta av förändring istället för att ständigt bara drabbas av det.

Kan du ge några exempel på vad gruppen får med sig när de gått den här skräddarsydda kursen för kommunikatörer?

– Tre saker: (1) En grundläggande förståelse för hur den digitala utvecklingen förändrar förutsättningar både för kommunikation och för kommunikatörer. (2) Verktyg och modeller för hur vi kan börja testa och lära av nya effektiva sätt att kommunicera med vår omvärld. (3) Hur vi som kommunikatörer kan driva förändring inom de mandat vi redan har.

Varför är det nödvändigt att företag och organisationer genomgår en digital transformation?

– Våra kunder blir alltmer digitala. Vi vill såklart vara där våra kunder är, annars förlorar vi ju vårt berättigande. Det handlar om ett nytt sätt att bygga värde där du kan samverka med dina användare på helt nya sätt och där fysiska ytor främst blir arenor där du bygger nya relationer med digitala användare. De flesta av oss är redan digitalt avancerade användare och konsumenter. Vi behöver bara ta med det till jobbet varje dag.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Digitalt/ Ledarskap och ledarstöd/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar