Anna Rosling visar vägen mot en faktabaserad verklighet

Publicerad: 2 maj 2018

Foto: Mari Mellum, Kommunikasjonsforeningen

De senaste åren har flera faktagranskningsverktyg lanserat, som till exempel Viralgranskaren och nu senast sajten Faktiskt, som några av de största svenska nyhetsredaktionerna står bakom, bland annat SVT, SR, DN, SvD samt KIT. Faktagranskarna kan ses som ett uttryck för en tilltagande osäkerhet och oro kring vad som är sant och falskt i informationsflödet. Och vilka konsekvenser beslut fattade på felaktig information kan få.

Anna Rosling Rönnlund var med och grundade Gapminder 2006 tillsammans med Ola Rosling och hans far Hans Rosling. Syftet var, och är fortfarande att ge en mer faktabaserad bild av verkligheten. Gapminder vill vara en motvikt till mediernas och andra aktörers mer dramatiska nyheter.

- Jag tror vi måste ändra hur vi förhåller oss till information och hitta nya sätt. Jag tror de unga har ganska lätt för det medan det är svårare för oss äldre att lära om, säger Anna.

I videon här nedanför kan du höra Anna berätta om vad en faktabaserad verklighet innebär, hur Gapminder arbetar och vad hon tycker att kommunikatörer kan göra för att främja en faktabaserad verklighet.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar