Är du redo för Communication Executives Program?

Publicerad: 12 nov 2018

Som deltagare i Communication Executives Program får du det helhetsperspektiv på både omvärlden och organisationen som du behöver. Du fördjupar dig i det som verkligen påverkar dagens organisationer, utvecklar dina kunskaper om omvärldsanalys, olika former av affärs- och verksamhetsutveckling och stärker ditt eget ledarskap. 

”Kraven på kommunikation som en ledningsfunktion är stora idag, inte minst mot de förändringar som pågår i företag och organisationer. Det innebär att förväntningarna på ledande kommunikatörer ökar – de ska klara en rad roller som specialister, ledare och verksamhetsutvecklare. Detta var några av utgångspunkterna för oss när vi tillsammans med SSR Executive Education förnyade Communications Executives Program inför 2019. Vi har ökat den internationella utblicken, lagt till ett individuellt projektarbete så att deltagarna får med sig ett konkret case tillbaka till sin organisation och minskat antalet dagar på internat.” 

Hanna Brogren, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer. 

 

Programmet är utvecklat för ledande kommunikatörer

Programmet är det enda i sitt slag, både i Sverige och internationellt, med inriktning på att utveckla framgångsrikt ledarskap inom kommunikation. Programledare för Communication Executives Program från 2019 är professor Anne Gregory från Huddersfield University i UK. Hon är sedan tidigare en uppskattad föreläsare på programmet och har en stark ställning internationellt, både i globala forskningsprojekt och operativa befattningar. Charlotte Simonsson, lärare och forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet är som tidigare biträdande programledare. Innehållet i övrigt formas av forskare, praktiker, experter, pedagoger och inspiratörer som bidrar med sina perspektiv och kunskaper inom de aktuella områdena. Ungefär hälften av programmet genomförs på engelska.

 

Professor Anne Gregory säger om sin roll som programledare för Communication Executives Program: 

I’m very excited about this and regard it as a great privilege following Professor Falkheimer and I will be relying on my colleague Charlotte Simonson from University of Lund. I work a lot with Senior Communicators around the world including in the UK Government, Directors of Communication in Spain and a range of senior people in Australia. So what I’ll bring is a global perspective and a lot of knowledge about the challenges that senior communicators face. I also work regularly in Sweden, so you never know, I might just learn more than ‘Tack’ as I spend more time with you”

 

Tidigare deltagare om Communication Executives Program

"Communication Executives Program gav både ett utifrånperspektiv på organisationen och verktyg att förstå kollegornas utmaningar i företagets ledning."
Karin Jihde, kommunikationschef på Samtrafiken, deltog 2016.

"Communication Executives Program passade mina behov på ett sätt som ingen annan utbildning gjorde. Detta bidrog senare till att jag kunde axla mer ansvar inom organisationen."
Cecilia Nielsen, kommunikationsdirektör på Akademiska Hus, deltog 2009.

 

Nytt för 2019

Alla deltagare genomför ett projektarbete som pågår från start till programmets avslutning i november. Det kan vara en konkret utvecklingsfråga eller utmaning att arbeta med som du som deltagare för tillbaka till din verksamhet. Räkna med 4-6 dagar för projektet som genomförs med stöd från övriga deltagare och programledarna. 

Programmet genomförs på internat under 20 dagar uppdelat på sex moduler. Den första och sista modulen är på fyra dagar, de övriga är på tre dagar. 

 

Programmets sex delar omfattar:

  • Trender och omvärldsanalys 
  • Relationer och påverkan 
  • Strategi, innovation och utveckling 
  • Ekonomistyrning och finansiell kommunikation 
  • Ledarskap
  • Kommunikation och ledning 

De sex modulerna genomförs under februari, mars, maj, september, oktober och november 2019 med deltagare från olika sektorer och branscher, vilket ger dig som deltagare insikt i olika typer av verksamheter och deras utmaningar.

 

Nätverk med den egna årsgruppen och nätverk efter programmet 

Nyttan av att få ett brett nätverk med fördjupande kontakter inom olika delar av arbetslivet ska inte underskattas. Efter sammanlagt20 dagar tillsammans på Communication Executives Program har gruppen ätit 14 frukostar, 20 luncher och lika många middagar ihop. Här byggs relationer och många diskussioner startas och avslutas här. Sedan 2017 finns även ett nätverk där alla som genomgått programmet sedan starten kan delta. Nätverket träffas vid två tillfällen per år för en gemensam föreläsning med lunch. Syftet är att etablera kontakter med andra som gått programmet och fortsätta kompetensutvecklingen inom olika områden.  

 

”Nätverket är ett fantastiskt sätt att vårda i sina relationer från utbildningen och att odla nya kontakter. Ett tillfälle att föra intressanta diskussioner med Sveriges kommunikationselit helt enkelt. Det är perfekt att ha två spännande föreläsningsdagar per år med möjlighet till kompetens- och energipåfyllning”.

Anita Miras Landelius, Nordic Marketing & Event Manager, Nordea Private Banking.

 

Läs mer om Communication Executives Program

loader
Laddar