Att förena teori och praktik – en spännande kommunikativ utmaning

Publicerad: 7 dec 2017

Sofie Rolf arbetar som nationell specialist inom kommunikation hos polisen. Sofie betonar vilken betydelsefull faktor kommunikation är för alla organisationer - och argumenterade för att polisen skulle vara med i forskningsprojektet.

– Jag har personligen god erfarenhet av forskningsresultat och vet att de kan vara viktiga bidrag i arbetet med att utveckla en organisations kommunikativa förmåga. Som enskild har man begränsad tid att lära sig allt, undersöka allt själv… Genom forskning kan man snabbt vidga perspektiven och se mer av verkligheten.

Då Polismyndigheten har drygt 29 000 anställda är det nästan omöjligt att forska på hela organisationen samtidigt. Sofie Rolf är knuten till polisens nationella kommunikationsavdelning och hennes ansvarsområde omfattar hela Sverige, men det är medarbetare inom polisregion Syd som besvarat forskarnas frågor och deltagit i projektet.

– Forskarna kan inte säga att resultatet speglar resten av Sverige, men det spelar mindre roll. Forskningsresultatet i sin helhet, och då menar jag även benchmarken och den kvalitativa studien där alla organisationers resultat finns med, är som ett slags bibliotek i strategisk kommunikation. En fin fördel för oss att dra del av.

"Att förena teori och praktik är en spännande kommunikativ utmaning"

Den stora utmaningen, menar Sofie, är dock att gå från forskningsresultat till kommunikativ verkstad.

– Att sprida information om forskningen är viktig. Fast viktigare och betydligt svårare är att skapa nytta för organisationerna med hjälp av resultatet, men att förena teori och praktik är en spännande kommunikativ utmaning.

Polismyndigheten har precis inlett ett arbete med att försöka stärka den interna kommunikationen. Resultaten från forskningsprojektet kommer då att utgöra en del av kunskapsunderlaget för arbetet.

– Jag kommer att läsa resultaten i sin helhet på nytt. Här finns intressanta delar om kommunikatörernas roll och uppdrag, men även exempelvis högsta ledningens betydelse för medarbetarnas vilja att ta ett kommunikativt ansvar. Att kollegor är minst lika viktiga, om inte något viktigare som kommunikationskanal än närmaste chef är också något som vi behöver reflektera över, så ”Den kommunikativa organisationen” är en viktig pusselbit i vårt arbete framåt.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar