Berättelsen bakom framgångarna, del 1: Bästa kommunikation ideell organisation 2018

Publicerad: 7 mar 2018

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation ideell organisation är Make Equal (#ochjagprotesterade), The Global Village (Politikerveckan i Järva) och Mattecentrum (kommunikationsteamet). Make Equal representeras här av Kristina Wicksell, The Global Village representeras av Ahmed Abdirahman och Mattecentrum representeras av Karolina Lisslö. 


Make Equal - Kristina Wicksell

Kristina Wicksell

Foto: Privat (bilderna har beskurits av Sveriges Kommunikatörer för att passa formatet)

Motivering:

"För att på ett kreativt och skickligt sätt lyckats lyfta diskussionen om demokrati och antirasism under en av årets mest medialt händelserika veckor. Make Equal lyckades inte bara nå ut till tusentals människor under Almedalsveckan och i flera andra städer runtom i Sverige utan skapade också en kommunikationshändelse som lever kvar och kan aktiveras om igen."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

– Vi är givetvis superstolta. Motiveringen kändes helt rätt, juryn har verkligen förstått vad vi ville kommunicera.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– När vi skapar kommunikation vill vi att den ska kännas och beröra samt bidra till verktyg och insikt som i sin tur skapar reell förändring.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– Att vi är tydliga, relevanta och lösningsfokuserade. Genom #ochjagprotesterade skapade vi en plattform och folkrörelse: på mindre än 1 månad samlade vi över 60 verksamheter som gick ut med ett gemensamt krav. Fram tills idag har vi organiserat tusentals personer i ett femtontal städer som tagit vidare kampen lokalt. Arbetet fortsätter och snart kommer ni få se initiativet internationellt. Vi är särskilt stolta över att många av våra kommunikativa kampanjer och initiativ fått egna fötter och lever vidare utanför verksamheten, som till exempel Fatta-rörelsen och #killmiddag.

Läs mer om Make Equal.


The Global Village - Ahmed Abdirahman

Ahmed Abdirahman

Foto: Stephanie Wiegner (bilderna har beskurits av Sveriges Kommunikatörer för att passa formatet)

Motivering:

"För kommunikation som valde att prata till en grupp människor istället för att prata om dem. Till Järva kom många politiker inklusive statsminister Stefan Löfven men också vanliga stockholmare för att lyssna och diskutera politik. Ahmed Abdirahman lyckades skapa en lokal och nationell plattform för frågor om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

– Det är ett bevis på att även en liten ideell förening, med kommunikation som verktyg, kan ha en positiv inverkan och ett stort inflytande i det politiska samtalet.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Den är tydlig med sina värderingar och manar till handling.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– I ett alltmer polariserat samhällsklimat är vi övertygade om att det är genom möten mellan människor som vi bryter fördomar. Järvaveckan är en mötesplats där kommunikationen står i centrum: genom att minska avståndet mellan folket och folkvalda skapas bättre förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan. Vi är stolta över vårt budskap: Järvaveckan verkar för att minska ojämlikhet och skapa ett inkluderande samhälle. Här blir möten, som annars inte hade skett, till verklighet.

Läs mer om The Global Village.


Mattecentrum - Karolina Lisslö

Karolina Lisslö

Foto: Jenny Unnegård (bilderna har beskurits av Sveriges Kommunikatörer för att passa formatet)

Motivering:

"Mattecentrum arbetar för att matematikstöd ska vara tillgängligt för alla och att fler elever ska uppfatta matte som roligt och användbart. Med innovativ kommunikation, till exempel genom att översätta Sveriges största matematikbok till arabiska och att ge matematikstöd på asylboenden har Mattecentrum bidragit till höjda betyg i matematik på de skolor där man är verksam."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

– Det går inte att beskriva annat än en otrolig stolthet över teamet och dess engagemang att verkligen göra skillnad på samhällsnivå!

Mattecentrum blev nominerade även 2017 – hur har verksamheten utvecklats under det gångna året?

– Verksamheten har växt och framför allt stärkts genom att ta hjälp av ny kompetens och språk för att nå fler målgrupper, till exempel nyanlända volontärer som ger matematikstöd för nyanlända ungdomar på asylboenden. Effekterna av att låta barn och unga kunna lära sig/fortsätta räkna matte innan de lärt sig svenska är en samhällsvinst om något, och möjliggör att den nyanlända målgruppen ökar sina chanser att nå högre utbildningsnivåer.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– Först och främst alla samarbeten såväl inom organisationen med volontärer, medlemsföreningarna och projektledare med mera men självklart även de externa samarbetspartners vi har som möjliggör att driva riktade projekt. Att "pin pointa" en utsatt grupp som inte förväntas nå gymnasiebehörighet i brist av matematikkunskaper på grund av språkhinder har varit en viktig drivkraft. Så matteboken.se på arabiska är naturligtvis en av våra stoltheter. Sedan gäller det ju att kommunicera direkt med målgruppen för att hitta den bästa lösningen, och där har vi lyckats.

Läs mer om Mattecentrum.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar