Berättelsen bakom framgångarna 2: Bästa kommunikation offentlig organisation

Publicerad: 14 mar 2017

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation offentlig organisation är Region Västmanland – Jonas Wallin, Statistiska Centralbyrån – Sverige i siffror och Svenska Bostäder i Husby – Helen Larsson. Statistiska Centralbyrån – Sverige i siffror representeras av Elma Jakupovic.


Region Västmanland – Jonas Wallin

Jonas Wallin

"Genom att skapa en arbetsgivarkommunikation som hyllar och sätter medarbetarna i fokus har Region Västmanland lyckats stärka den interna stoltheten, locka kompetens och ge en enhetlig röst åt en enormt bred verksamhet med över 7000 anställda inom ungefär 300 olika yrken. Region Västmanland är ett belysande exempel på att kommunikation är en framgångsfaktor."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?

– Den här nomineringen är en vinst i sig! Det är ett väldigt fint pris och det ger ett kvitto på att arbetet vi gör varje dag kan mäta sig väl med det fantastiska arbete som våra kollegor runt om i landet gör. Det är en stor ära och nomineringen känns otroligt rolig!

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Att den gör skillnad. Bra kommunikation för mig handlar om att skapa förändring; det kan till exempel vara att sälja mer, få folk att använda en tjänst mer eller att förändra ett beteende. När vi lyckas skapa en förändring i målgruppen på ett resurseffektivt sätt, det är då vi med kommunikation gör skillnad på riktigt.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– För oss har framgångsfaktorn varit ett bra samarbete mellan Kommunikation och HR. Det har gett oss möjlighet att i vår stora organisation kunna förändra hela vår plattform kring arbetsgivarkommunikation väldigt snabbt och samtidigt få hög acceptans för förändringen ute i våra verksamheter. Vi mäter mycket och kan kontinuerligt följa upp hur kommunikationen levererar. Att vi ökar kraftigt på alla kommunikativa mätpunkter samtidigt som vi nästan kapat en fjärdedel i våra annonskostnader är jag väldigt stolt över. Det visar att vårt inhouse-fokus faktiskt fungerar och levererar värde för både verksamhet och invånare.


Statistiska Centralbyrån, Sverige i siffror – Elma Jakupovic

SCB

"I en tid där ogrundade påståenden ofta tas för sanningar är pålitlig statistik ett viktigt verktyg för omvärldsförståelse och kritisk granskning. Teamet bakom SCB:s satsning "Sverige i siffror" har lyckats förmedla statistik på ett sätt som är lättillgängligt, tydligt och engagerande. Dessutom har de lyckats med konststycket att ta fram en tonalitet som lyfter fram berättelserna och människorna bakom siffrorna."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?

– Vi är rusa-runt-i-kontorslandskapet-glada över nomineringen!

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Bra kommunikation är väldigt flexibel inom givna ramar, den är relevant och bygger på insikter om målgruppen som sällan är så homogen som en gärna vill tro. Bra kommunikation kräver en hel del mod och handlingskraft.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– I en tid när alternativa fakta tas för sanningar är pålitlig statistik högst relevant. För att lyckas förmedla statistik jobbar vi i team, nära våra experter, vi sätter oss in i komplicerade områden och hittar berättelserna i siffrorna. Det vi berättar är lättillgängligt och nära inpå det som människor bryr sig om, kan relatera till och ibland till och med blir underhållna av. När alla pratar om filmen "En man som heter Ove" så berättar vi gärna att det faktiskt finns 9 122 män som heter Ove.

– Extra stolta är vi över att vi tillgängliggör statistik, som är ett viktigt verktyg för att förstå samhället samt skapar engagemang kring någonting så abstrakt som siffror.


Svenska Bostäder i Husby – Helen Larsson

Helen Larsson

"Svenska bostäder i Husby har sedan tre år arbetat med att utforma miljöer där både män och kvinnor kan vistas på samma villkor och känna sig trygga. Genom att berätta om arbetet har Svenska bostäder i Husby satt kvinnors trygghet på bostadsbyggandets agenda och blivit ett föredöme inom feministisk/jämställd stadsplanering."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?

– Det känns fantastiskt och är en stor ära. Det är verkligen en överraskning. Någonting som jag inte ens vågat drömma om. Jag känner en stor tacksamhet till boende i Järva och Husby. Det är de som har lärt mig hur viktigt det är att våga mötas utan rädsla.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– För mig är bra kommunikation tvåvägs-kommunikation. Att man pratar med varandra – inte till varandra. I många fall är vi så fokuserade på att leverera information att vi glömmer att lyssna. Vi pratar helt enkelt för mycket, och levererar "absolut" information. Det finns inget utrymme för annan input utan beslutet är redan fattat. Lyssna mer och prata mindre, samt ställ frågor för att bjuda in andra i en dialog.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är du särskilt stolt över?

– Jag är oerhört stolt över mitt arbete med feministisk stadsplanering i Husby – det är också något bland det roligaste som jag gjort. Projektet har blivit förebild för stadsdelsutveckling i Stockholm, och i hela Sverige. I Stockholm stads ägardirektiv står det numera att stadens tre bostadsbolag ska fortsätta att arbeta med feministisk stadsplanering. Det känns riktigt stort, och en liten bit på väg mot en bättre värld!


Mer information

Stora Kommunikatörspriset

Delta under årsstämman

Sveriges Kommunikatörers årsstämma äger rum den 30 mars i Stockholm och är exklusiv för medlemmar. 

Jag vill gå på årsstämman! 
Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar