Berättelsen bakom framgångarna 4: Bästa kommunikativa ledarskap

Publicerad: 23 mar 2017

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap är Monica Gimre – Vice President Tetra Pak Processing, Mats Lindskog – kommunikationsdirektör Västerås stad och Johanna Snickars – kommunikationschef Microsoft.

Monica Gimre – Vice President Tetra Pak Processing

Monica Gimre

"Genom att konsekvent och kreativt arbeta med kommunikation har Tetra Pak Processing Systems och vd Monica Gimre lyckats överträffa strategiska mål, engagera medarbetare och gjort ledningen ännu mer kommunikativ. Tetra Paks framgångsrika kommunikationsarbete är ett tydligt belägg på att en ledning som är kommunikativ kan skapa stordåd."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikativa ledarskap?

–För mig är det jätteroligt att vara nominerad! Vi har som organisation arbetat målmedvetet under flera år med att förbättra vår kommunikation och framför allt möjliggöra för våra ledare att bli bättre kommunikatörer. Nomineringen känns som en bekräftelse på att vi lyckats.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Framför allt två saker, att det finns en tydlighet i kommunikationen kring en fråga – kring bakgrund, varför, framtida scenario och så vidare – samt att man är konsekvent och uthållig. För det andra är det viktigt att ha ett bra kommunikationssystem som ligger till grund, med en tydlig struktur, ett tydligt ansvar och en inarbetad arbetsprocess – detta system säkerställer att kommunikationen ger rätt värde till varje målgrupp i slutändan.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

–För mig har det handlat mycket om samsyn, att säkerställa att ledningen har samma syn på vad som är viktigt att kommunicera och ha en dialog kring. Och dialog kräver tid – se till att investera i den tiden, och spara in på missförstånd i ett senare skede. Hos oss har vi arbetat med en styrgrupp som, tillsammans med vår kommunikationsavdelning, arbetat fram kommunikationsmaterial i form av kvartalspaket – detta har skapat ett samförstånd och en tydlighet för alla.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

–Att vi under ett antal år konsekvent arbetat med kvartalspaket för att främja dialogen mellan chefer och medarbetare, och för att öppna upp för delaktighet och medarbetarskap. Paketet i sig är inte "rocket science", det är en blandning av video och PowerPoint med "speaker notes" och föreslagna diskussionsfrågor till teamen, men sättet som vi arbetar fram materialet och processen att förankra hos chefer och stötta dem i sin teamdialog är en unik investering skulle jag vilja påstå. Det är obligatoriskt att varje chef presenterar (och diskuterar) innehållet varje kvartal. Detta har skapat en genomslagskraft som gett tydligt resultat i våra medarbetarenkäter! Vi har sett en markant ökning av nöjdheten kring kommunikation generellt, samt förståelsen för vår strategi.

Mats Lindskog – kommunikationsdirektör Västerås stad

Mats Lindskog

"Genom ett ledarskap som kännetecknas av handlingskraft, omtanke och modernitet har Mats Lindskog vitaliserat kommunikationsprocesserna i Västerås stad. Under Mats Lindskogs ledning har organisationen genomgått en färgrik metamorfos som kännetecknats av ökad intern stolthet, ökad förståelse för kommunikationens värde och flertalet utmärkelser."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikativa ledarskap?

–Otroligt häftigt och närmast overkligt! Jag är väldigt glad och stolt över att komma i fråga för en av de finaste utmärkelserna som en kommunikatör överhuvudtaget kan få. Västerås stad är just nu inne i en väldigt spännande resa och den här nomineringen är helt klart ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Den bästa kommunikationen är den som adderar värde av något slag. Det kan till exempel vara i form av information som förenklar mitt liv, ger mig ny kunskap eller en riktigt bra berättelse som gör att jag vill veta mer. Riktigt bra kommunikation är ingen slump utan det handlar om att formulera rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal i rätt tid. Och på ett sätt som skapar förutsättningar för dialog och interaktion.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

–Kom ihåg det kommunikativa ledarskapets viktigaste fråga: Varför. Ska du få verkliga effekter i ditt arbete så behöver medarbetare och ledning på djupet förstå varför vi tillsammans ska göra på ett visst sätt. Först då kan de omsätta detta i sitt eget arbete och kommunikationen får de allra bästa förutsättningar för verklig effekt.

–Alla människor behöver bli sedda och bekräftade. Mer än vi tror. Men det behöver ske på olika sätt. Ha ett genuint intresse för människor och det de gör och vill göra!

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

–Jag är oerhört stolt över alla duktiga medarbetare och ledare som jag har förmånen att arbeta ihop med. Vi har tillsammans tagit vårt kommunikationsarbete från att vara service till att idag vara en del av ledningen, från att vara spretigt till sammanhållet och från händelsebaserat till planerat. Vi arbetar idag tydligt med att utveckla vår kultur och vår struktur – men hela tiden med uppdraget i fokus. Det är några saker jag är stolt över!

Johanna Snickars – kommunikationschef på Microsoft

Johanna Snickars

"Johanna Snickars har lyckats förena modern teknik, kommunikation och samhällsansvar. Under sin tid som kommunikationschef på Microsoft har Johanna Snickars verkat för minskade klyftor mellan män och kvinnor inom IT, en inkluderande arbetsplats och innovativa samarbeten med samhällsaktörer. Snickars har dessutom varit en aktiv förebild genom att osjälviskt och öppet berätta om sin yrkesresa."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikativa ledarskap?

–Det är otroligt roligt och en ära att vara nominerad, men att jag dessutom är det i kategorin ledarskap är bland det finaste jag kan tänka mig och en stor vinst i sig.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Bra kommunikation är tydlig och förankrad i vision, värderingar och långsiktig strategi, men det krävs också att man skapar engagemang. Det tar tid att bygga förtroende, men går fort att rasera så det gäller att vara transparent, tillgänglig och att anpassa sin kommunikation efter målgruppen. Många kan kommunicera, men om det inte når fram så är det ju värdelöst.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

–Det viktigaste är att kunna anpassa sitt ledarskap och sin kommunikation efter olika målgrupper, individer och situationer. Om du jobbar med krishantering eller en kreativ kampanj krävs ofta olika typer av ledarskap, likaså mot alla de olika stakeholders vi som kommunikatörer arbetar med. Dessutom är en framgångsfaktor att vara tydlig med att förmedla mål, förväntningar och lärdomar.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

–Jag är väldigt stolt över mitt team och att vi har ett "growth mindset" som gör att vi tar oss an alla kommunikativa utmaningar med nyfikenhet, lär oss och utvecklas. Men jag är också stolt vårt varumärkes transformation och att få vara en del av den.


Mer information

Stora Kommunikatörspriset

 

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar