Berättelsen bakom framgångarna 5: Bästa kommunikation ideell organisation

Publicerad: 24 mar 2017

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation ideell organisation är Insamlingsstiftelsen Choice, Mattecentrum och Svenska Turistföreningen. Insamlingsstiftelsen Choice representeras av Maja Munke, Mattecentrum representeras av Karolina Lisslö, Svenska Turistföreningen representeras av Jenny Engström.

Insamlingsstiftelsen Choice

Choice

"Insamlingsstiftelsens arbete med att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar är ett föredömligt exempel på kommunikation som inspirerar, informerar och inkluderar. Genom att samarbeta med läkarstudenter, arrangera föreläsningar för högstadie- och gymnasieelever samt utforma utbildningar för nyanlända har Insamlingsstiftelsen Choice skapat en kommunikation som inte gör skillnad mellan människor och ger alla ungdomar en chans till en bra start på vuxenlivet."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

–Vi ser det som en stor ära att vara nominerade och det får glädjen och stoltheten att sprudla! Med denna nominering uppmärksammas inte bara vår organisation, utan även det område som vi jobbar med och brinner för: ungdomars hälsa!

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Bra kommunikation anpassar sig till mottagarens villkor och behåller samtidigt budskapet i fokus, bra kommunikation involverar mottagaren och skapar engagemang!

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

–Den viktigaste framgångsfaktorn är vår matchning mellan avsändare och mottagare – unga utbildar unga till en bättre hälsa! Eftersom att läkarstudenter föreläser för elever, som i sin tur föreläser för varandra, så sprids både kunskap och kommunikativa färdigheter i en positiv spiral. Vi är stolta över att vi, i samarbete med unga läkarstudenter, har lyckats skapa en form för hälsokommunikation som vinner gehör bland ungdomar.

Mattecentrum

Mattecentrum

"Med träffsäker och inkluderande kommunikation har Mattecentrum lyckats göra matematik tillgängligt för alla – oavsett social bakgrund, kön, ålder eller kunskapsnivå. Dessutom har Mattecentrum på ett kreativt sätt dragit nytta av digitaliseringens kommunikativa möjligheter – och samtidigt bevarat det personliga mötet mellan människor."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

–Det känns helt fantastiskt då kommunikation är ett så viktigt område för oss där vi satsar mycket, om än med väldigt, väldigt små resurser. Detta för att både klara av att nå ut till elever och volontärer såväl som till sponsorer och allmänhet då matematik är så oerhört viktigt för utbildning i stort och för hela samhället.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Bra kommunikation är tydlig och relevant, som når målgruppen och därmed får jobbet gjort. Sen i vilken form den ska vara beror givetvis på både ämne och budskap, målgrupp och kanaler, såväl som vilka resurser som finns. Vi har ju ingen byrå som hjälper oss utan jag har ett fantastiskt team och vi hjälps alla åt.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

–Det finns så många bra exempel att berätta om som visar värdet av det vi gör, så framgångsfaktorerna är våra elever och volontärer samt det som händer ute i våra räknestugor och på våra digitala verktyg. Jag har ett fantastiskt team här på kansliet och ute i landet som gör allt det här möjligt.

–Vi är extra stolta över hur vi lyckas hjälpa till i integrationen för nyanlända genom att driva verksamhet på asylboenden samt översättningen av matteboken.se till arabiska. Tack vare den satsningen har vi på mindre än ett år lyckats skapa framgångssagor hos såväl ensamkommande barns matematikutveckling som nyanlända volontärers integration i samhället.

Svenska Turistföreningen – Jenny Engström

Jenny Engström

Foto: Kate Gabor

"Svenska Turistföreningen gav världen en chans att lära känna Sverige och svenskarna en chans att lära känna världen genom kampanjen The Swedish Number. Att egga hela världens nyfikenhet för "landet lagom" och samtidigt få tusentals svenskar att ivrigt vilja berätta om Sverige för världen är kommunikation när den är som bäst."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation ideell organisation?

–Extremt hedrande och en bekräftelse på att vi engagerar. Men vi skulle aldrig kunna fått all denna uppmärksamhet om inte de 32 000 telefonambassadörerna hjälpt till att svara för Sverige.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

–Att man kommunicerar med hjärtat, är relevant, äkta och att man vågar.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

–Det har varit en häftig resa, en stolt resa. Att STF som en av Sveriges största och äldsta ideella föreningar fått uppmärksamhet i hela världen för att vi tog modet att släppa varumärket Sverige fritt till alla som bor i landet, det är fint. Tack vare all uppmärksamhet vi har fått, har vi blivit inbjudna över hela världen för att prata om The Swedish Number, tillfällen där vi kanske inte i vanliga fall hade fått en naturlig plats. Självklart har vi tagit dessa tillfällen i akt att prata om STF, svensk natur- och kulturturism och våra viktigaste påverkansfrågor, såsom infrastruktur, leder och allamensrätt.


Mer information

Stora Kommunikatörspriset

 

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar