Berättelsen bakom framgångarna, del 3: Bästa kommunikation näringsliv

Publicerad: 13 mar 2018

Stora Kommunikatörspriset delas ut i fem kategorier och går till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året. Årets finalister i kategorin Bästa kommunikation näringsliv är LKAB (kommunikationsteamet), Swedbank (externkommunikationsteamet) och Essity (kommunikationsenheten). LKAB representeras här av Erika Lindblad, Swedbank representeras av Johan Eriksson och Essity representeras av Joséphine Edwall-Björklund. 


LKAB - Erika Lindblad (strategisk kommunikatör)

Erika Lindblad

Motivering:

"I en situation präglad av oro och starka känslor har LKAB och Erika Lindblad med ett långsiktigt och uthålligt kommunikationsarbete lyckats skapa ett förtroende och ett lugn bland medarbetare, beslutsfattare och allmänheten."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation näringsliv?

– Det känns jätteroligt! Vilken ära. Vi är glada och hedrade att ha blivit nominerade.  I och med att LKAB:s gruvbrytning påverkar så många intressenter är bra kommunikation helt nödvändig för vår affär och fortsatta verksamhet, den här utmärkelsen/nomineringen är en vinst i sig och ett kvitto på att vi gör rätt saker som har stor betydelse. Bakom framgångarna står vårt kommunikationsteam, vår samhällsomvandlingsavdelning och alla som bor i Kiruna och Gällivare – att omlokalisera 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalyta, 6 000 bostäder och 10 000 personer är en gemensam resa där god dialog är avgörande.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Bra kommunikation ger effekt. Den involverar och engagerar mottagaren utifrån vad som är relevant för dem. När jag lyckas så ska målgruppen ha tänkt, känt, gjort eller förstått något. Bra kommunikation skapar trygghet och tillhörighet, när våra målgrupper känner sig trygga och involverade så bygger vi förtroende och då har vi kommit långt. Konsekventa budskap och kontinuerlig kreativitet är av stor vikt – kommunikationen får inte bli teknisk och tråkig, även om ämnena ibland är tunga, det är speciellt viktigt i vårt fall som har tung basindustri i botten. Att du ska flytta från ditt hem för att världen behöver järnmalm är inte alltid den enklaste kombinationen – där behövs både rationell och känslomässig kommunikation på mottagarens villkor för att lyckas.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– Den största framgången är att vi lyckats förenkla och förtydliga en annars komplex förändringsprocess med många känslomässiga utmaningar som bidragit till en större förståelse, acceptans och ett lugn både inom organisationen och externt i samhällena där vi verkar.  Vi har också lyckats diversifiera kommunikationen så att den dels träffar brett till den nyfikna omvärlden som vill veta hur vi flyttar två samhällen samt att den träffar smalt till de enskilda hushållen som måste flytta och behöver stor detaljkännedom. Vi har också gjort en resa från print till digitalt för att öka tillgängligheten och den personliga kommunikationen. För att lyckas med ovanstående har vi lyssnat på våra mottagare med ett utifrån- och in perspektiv.

– Extra stolt är jag över att vi internt lyckats skapa samsyn hos ledningen om vikten av god kommunikation som avgörande för företagets affärsnytta, samt ökat transparensen och uthålligt låtit vår strategi och våra värderingar vägleda oss.  


Swedbank - Johan Eriksson (Head of External Communications)

Johan Eriksson

Motivering:

"Med flera smarta kommunikationsaktiviteter i traditionella och sociala medier under 2017, däribland företagskampanjen Rivstart, har Johan Eriksson och kommunikationsteamet skapat både nytta för befintliga och nya kunder och lyckats förflytta varumärket. Arbetet som genomfördes under 2017 har en långsiktig grund att stå på för att leva kvar år efter år när nya entreprenörer genomgår programmet och blir ambassadörer."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation näringsliv?

– Det känns fantastiskt roligt och väldigt hedrande! Att vi anses göra så pass bra kommunikation är ett riktigt erkännande för hela vår avdelning.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Eftersom kommunikation alltid sker på mottagarens villkor så är bra kommunikation för mig något som ger värde för mottagaren. För mig handlar allt om just det, att alltid försöka skapa värde för de vi kommunicerar med. Att agera öppet, enkelt och omtänksamt är rättesnören för hela Swedbank och det är även något som vårt team försöker fokusera all vår kommunikation på.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– Vi på Swedbank har en gemensam målbild, med tydliga fokusområden som vi kommunicerar kring och det underlättar mycket. Vi är helt klart på rätt väg och det märks även i de kundnöjdhets- och varumärkesmätningar som görs löpande. Vårt team är som en liten redaktion, med publicitetsspecialister, copywriter, filmare och klippare som driver mycket av vår dagliga externkommunikation. Och vi är ett team som jobbar integrerat i alla kanaler och som löpande vågar testa nya saker, i både traditionella och sociala medier. En framgångsfaktor är också att vi löpande utvärderar och omvärderar det vi gör för att hela tiden försöka vara relevanta för mottagarna.
– Det senaste halvåret har vi lanserat flera fantastiska initiativ, som "Swedbank Rivstart" och nu senast "Arenans barn" (www.arenansbarn.se) tillsammans med stiftelsen Friends, något vi är oerhört stolta över. Personligen är jag väldigt stolt över mitt team och att vi nått så fina resultat det senaste året, tillsammans. Att få den här nomineringen betyder väldigt mycket och ger oss ny energi att fortsätta tro på oss själva och vårt arbetssätt.


Essity - Joséphine Edwall-Björklund (kommunikationsdirektör)

Josephine Edwall Björklund

Motivering:

"Genom tydlig och transparent kommunikation, både internt och externt, lyckades bolaget visa och förklara varför en delning av SCA genom en utdelning av bolagets hygienverksamhet till aktieägarna var den väg framåt som skapar mest värde. Tio månader efter att delningen kommunicerats var det nya varumärket Essity lanserat och noterat på Stockholmsbörsen. Projektet innebar att ett stort arbete gått i mål inom en snäv tidsram – svensk basindustri förnyades med ett nytt globalt varumärke."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation näringsliv?

– Det känns härligt och jag gläder mig å hela teamets vägnar. Vi har arbetat intensivt med en mängd olika kommunikationsmoment i och med delningen av SCA till det ledande globala hygien- och hälsobolaget Essity och ett renodlat skogsbolag SCA. Först var det nio månaders förberedande arbete, inklusive framtagande av det nya namnet och varumärket Essity, och därefter själva implementeringen fram till nu. En viktig milstolpe var när Essity noterades på Nasdaq Stockholm den 15 juni förra året, men känslan förlängs och förstärks när vårt kommunikationsarbete uppmärksammas på detta sätt.

– Vi tar med oss den positiva känslan i vårt fortsatta arbete att öka kännedomen om kopplingen mellan vårt varumärke Essity och engelskans "essentials" och "necessities" – nödvändigheter i vardagen – som ju är vad vi erbjuder.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Bra kommunikation ska påverka, engagera och motivera människor. För oss på Essity har det handlat om att få alla våra 48 000 medarbetare, våra drygt 80 000 aktieägare och övriga målgrupper och intressenter att förstå varför en delning av bolaget var rätt och att en renodling av hygienverksamheten och skogsindustriverksamheten kommer skapa mest värde på lång sikt. Kommunikationen har tagits emot väl och våra målgrupper har varit positivt inställda och stöttat arbetet längs hela vägen, vilket vi ser som ett gott betyg till vår kommunikation.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom er kommunikation? Vad är ni särskilt stolta över?

– På Essity arbetar vi varje dag med att öka välbefinnandet för människor världen över med hjälp av våra ledande hygien- och hälsolösningar. Vårt arbete engagerar både internt och externt.

– Vi har en ledning som värdesätter god kommunikation. Detta smittar av sig på cheferna i organisationen vilket gör att kommunikationsaspekten alltid kommer högt på agendan.

– Vi har en stark kommunikationsavdelning med professionella och motiverade medarbetare som brinner för bolaget och som alltid vill utmana organisationen i förbättrade kommunikationsvägar.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar