Berättelsen bakom framgångarna, del 5: Bästa kommunikativa ledarskap

Publicerad: 21 mar 2018

Stora Kommunikatörspriset 2018 delades ut i fem kategorier och gick till personer eller organisationer som gjort stora insatser inom kommunikation det senaste året, i år delades även ett hederspris ut. Du kan läsa om vilka som tilldelades årets pris i artikeln "Här är vinnarna av Stora Kommunikatörspriset 2018".

Nedan får du bekanta dig med årets finalister i kategorin Bästa kommunikativa ledarskap: Magnus Jägerskog (generalsekreterare, Bris) Stefan Hector (chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, Polisen) och Anna Stenseth (verksamhetsområdeschef för psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde).


Magnus Jägerskog (generalsekreterare, Bris)

Magnus Jägerskog

Foto: Fredrik Hjerling

Motivering:

"Magnus Jägerskog har genom ett starkt ledarskap, en tydlig vision och rak kommunikation utvecklat Bris både internt och som ideell aktör i samhället. Med en definition av vart organisationen är på väg, vilka mål som finns uppställda och hur de ska uppnås arbetar hela organisationen tillsammans mot visionen "att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses". Magnus Jägerskogs kommunikativa förmåga har både utvecklat arbetsplatsen Bris och Bris röst i samhället, vilket är en förutsättning för att fler barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikativa ledarskap?

– Roligt! Ledarskap och kommunikation går hand i hand och att få finnas med som nominerad i det sammanhanget är hedrande och något jag känner stor ödmjukhet inför.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Att kunna prata, om ibland svåra och kanske komplicerade saker, på ett sätt som gör det enkelt att förstå och ta till sig. Bra kommunikation tycker jag också är kommunikation som lyckas sätta in saker i bredare sammanhang, det gör budskapet meningsfullt.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

– Som ledare är det helt avgörande att de hen är satt att leda kan lita på en, t ex om jag säger att vi ska göra något, då gör vi det också. Det en ledare säger måste åtföljas av handling, i annat fall blir det bara tomt prat. Ledord för mig är transparens och ärlighet. En annan aspekt av ledarskap där kommunikation är centralt är att motivera och visa på en väg framåt. En ledare som är grundad i vart hen vill och har en idé om hur det ska gå till att komma dit har goda förutsättningar att få andra att lyfta blicken och delta i den resan. Mitt viktigaste tips för ledare är att jobba med sig själv. Att själv ha en klar och tydlig målbild, och en strategi, för hur den ska bli verklighet.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

– Att vi förbättrar samhället för barn.


Stefan Hector (chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, Polisen)

Stefan Hector

Motivering:

"Stefan Hector, chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, var nationell kommenderingschef vid terrorattentatet och ledde det övergripande polisarbetet och de nationella operativa resurserna, i samverkan med andra myndigheter. När det ofattbara hände mitt i Stockholm en vanlig fredagseftermiddag var Polismyndigheten redo att kommunicera och möta människor, snabbt och handfast på plats och via medierna. Resultatet blev att en unik mänsklig gemenskap spred sig istället för kaos och splittring. Stefan Hector blev en symbol för Polismyndighetens trygghetsskapande kommunikation under terrorattentatet."

Hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikativa ledarskap?

– Det är roligt och i någon mån överraskande då jag i grunden inte ser mig själv som kommunikatör. Kommunikation är ett färdighetsområde som jag inte har uppfattat som mitt grundjobb utan något jag fått lära mig. Men min uppfattning är att människor som är ansvariga för en verksamhet också ska kunna kommunicera. Det är en trovärdighetsfråga och det är en mycket stor fördel – i synnerhet i kris. Då ska människor som är ansvariga kunna kommunicera.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Dels att den är tydlig i bemärkelsen att den är lätt att förstå. Dels att den är personlig i bemärkelsen att man kommunicerar på sitt sätt och inte mekaniskt – man ska kommunicera som personen man är och inte som en robot. Jag uppskattar ett personligt anslag när jag hör människor kommunicera. Man kan titta på andra och ta efter sånt man tycker är bra, men man kan inte kopiera, man måste kommunicera på sitt sätt.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

– Tänk på pedagogiken snarare än att försöka vara briljant genom svåra ord och svåra begrepp.
Det spelar ingen roll hur briljant du är om du inte kan få folk att förstå vad du vill eller vad du säger. Kill your darlings och tänk igenom kärnbudskapen så att de är korta och koncisa.

– Beskriv kontexten, ha tre budskap och slutligen summera. Står du mellan 15 eller 3 PowerPoints ska du alltid välja 3, du behöver inte prata om allting. Det är ingen konst att krångla till det – men att förenkla och begripliggöra är en konst. Och slutligen – gör inte misstaget att ta för givet att åhörarna har samma förförståelse av ämnet du pratar om som du själv.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

– Jag är stolt över att jag kan göra skillnad, och det bygger på tre omständigheter. För det första att välja rätt människor att omge sig med. För det andra att kommunicera med dem – och förmedla budskap på ett sätt som de förstår. Det tredje är ett ledarskap som bygger på förtroende där man överlåter navigationen till de underställda cheferna.


Anna Stenseth (verksamhetsområdeschef för psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde)

Anna Stenseth

 

Foto: Yanan Li

Motivering:

"Anna Stenseth har lett ett långsiktigt kommunikativt förändringsarbete inom psykiatrin. Målet har varit att utveckla arbetssätt genom ständiga förbättringar och att öka kvaliteten genom att involvera patienter och närstående, medarbetare och chefer. Med systematik i kommunikationen via dialogseminarier, beredningsgrupper, patientföreningar och nya typer av samordning och dokumentation har lärandet systematiserats. Det har lett till nya arbetssätt som bygger in kvalitetsmål långsiktigt och skapar stort engagemang."

Hur känns det att bli nominerad till bästa kommunikativa ledarskap?

– Roligt och hedrande. Jag känner mig stolt eftersom det förstås är en nominering som inte gäller mig som person utan ett kommunikativt ledarskap som bärs av många chefer och andra ledare i vår stora organisation med 5500 medarbetare.

Vad kännetecknar bra kommunikation enligt dig?

– Kommunikation är dialog för mig, att komma till tals. Att göra människor delaktiga är en förutsättning för utveckling och förändring, det gäller våra patienter såväl som våra medarbetare. Som ledare måste man vara tydlig med sin vision och kunna berätta om den på ett sätt som visar att man bottnar i den, och kan omsätta den i konkreta situationer som medarbetare upplever berör deras vardagliga arbetsuppgifter. Och så gäller det att kommunicera i alla tillgängliga kanaler samtidigt - via mail, i linjen, på intranätet, genom stora samlingar osv. Och att vara uthållig, dialog förutsätter återkoppling och systematik i arbetet.

Vad har du för tips när det kommer till kommunikativt ledarskap?

– När jag tycker det är svårt att nå fram brukar jag alltid tänka utifrån våra patienters perspektiv, vad som blir bra för dem. Vår verksamhet motiveras enbart utifrån patienters behov och utveckling och förändring hos oss ska alltid leda till att det blir bättre för patienterna. Att på detta sätt ha verksamhetens syfte som utgångspunkt i sitt ledarskap gör kommunikationen tydligare och mer motiverande.

Vad är du mest stolt över i ditt arbete?

– Jag är stolt över att tillsammans med medarbetare och patientföreträdare bidra till att utveckla vårt vårdinnehåll. Och att vi bidrar till en förändring, i samhället och i den övriga sjukvården, i synen på psykisk sjukdom.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar