”Bra bildkommunikation kräver engagemang och kunskap”

Publicerad: 1 maj 2016

– Många missar idag möjligheten att med bild visa vilka de är, vad de gör och hur de jobbar. Det innebär tappade chanser att särskilja sig från sina konkurrenter och att lyfta fram den egna identiteten.

Benke Carlsson arbetar som vice vd och kommunikationsstrateg på Publik och har lång erfarenhet av att arbeta med varumärken. Tidigare har han arbetat som bildredaktör på DN och Expressen, bildbyråchef och curator.

– Det läggs idag mycket resurser på att hålla ihop designmanualen för att visa hur snygg man är. Det blir konsekvent och vackert, men tråkigt och förutsägbart. Det är också en strategi som fungerar dåligt i sociala medier, där man måste bjuda på sig själv och delta i samtalen för att lyckas.

Engagemang och Kunskap

 De senaste åren har forskning visat att bild och video har stor påverkan på intressenters beteenden och attityder vilket bland annat styr köpbenägenheten. Det gör att organisationer producerar mer bild och video än någonsin. För Benke Carlsson innebär det spännande tider men han menar att det även gör att mängden slarvig och ogenomtänkt bildkommunikation ökar.

– Många är fortfarande inte vana att publicera bilder och väljer därför snabba och enkla lösningar som till exempel genrebilder som inte säger så mycket. Bildkommunikationen handlar då mest om utfyllnad och dekoration.

Han fortsätter:

– Problemet är att bilden kommer för sent in i processen. Bra bildkommunikation kräver engagemang och kunskap, men också tid för tanke och nya idéer.

Planering

Det första steget till bättre bildkommunikation är enligt Benke Carlsson vilja och planering.

– En bra början är att skapa en "visuell kalender" med årets viktigaste bildhändelser. Sedan handlar det mycket om att kontinuerligt ifrågasätta de bildval man gör: Måste det vara så många bildbyråbilder? Går det att skildra det vi gör på ett annorlunda och mer spännande sätt? Vilka människor kan bära våra framtida berättelser?

Benke Carlsson tror att organisationer kommer att satsa ännu mer på rörlig bild under 2016 och att trenden med att låna grepp från den dokumentära genren för att skapa trovärdig och ärlig kommunikation fortsätter. Själv hoppas han att både organisationer och byråer tar bildkommunikationen på större allvar.

– När alla vill skapa berättelser som går igenom bruset och jagar trovärdighet, relevans och autenticitet är det underligt att så många ändå skär ned på fotografarvoden och väljer genrebilder och gratisbilder, och sedan publicerar dem på så många ställen det bara går. Allt för att spara pengar.

Visuell storytelling

Den 7 juni håller Benke Carlsson i kursen Visuell storytelling på Summit i Stockholm. Under dagen lär sig kursdeltagarna att fånga sin målgrupp med bilder som berättar och berör.

– Tanken är att komma bort från vad som är "snyggt" eller "fult", och istället leta efter kunskap om varför en del bilder fungerar och andra inte. Man får verktyg för få fram rätt bilder, men även fundera kring hur de tas emot och tolkas. Vi kommer också att gå igenom vilken typ av insatser som fungerar i olika sociala medier.

Digitalt
loader
Laddar