“Budskapet genomgår en renässans”

Publicerad: 14 dec 2015

Ola Thorén jobbar i en internationell miljö som påverkas mycket av olika skeenden i samhället, något som blivit extra tydligt det senaste året. Han säger att tempoökningen på djupet har förändrat kommunikationsarbetet.

– Internt har vi tittat mycket på hur vi kan involvera och inkludera medarbetare och chefer i ledarskap och kommunikation. För nästa generations medarbetare blir det ännu viktigare. Företag och chefer som är bra på inkludering kommer gå längre än de som bara ger information.

Ola märker framförallt av ett ökat engagemang när medarbetarna blir mer involverade. Man anstränger sig det lilla extra. Involvering handlar till stor del om att ge chefer verktyg och utbildning, där en av nycklarna är att utforma budskap.

– Det vi säger blir allt viktigare. I takt med att allt går fortare finns det också en trend i att själva budskapet genomgår en renässans. I den här tempoökningen och det förändrade medielandskapet som vi ser tror jag att vad vi säger blir starkare.

Även hur vi säger något spelar in och på BAE Systems uppmuntras dialog. Till exempel har man under den årliga strategigenomgången gått från stormöten till småmöten, där strategier diskuteras snarare än presenteras.

– Lyckas man skapa en dialog får det bättre fäste i organisationen.

Ola vittnar om att kommunikationssystemen förändras både internt och externt, något som kommer att fortsätta fördjupas.

– Jag tror att kopplingen mellan vad som sker i samhället och kommunikationsfrågorna är underskattad och något vi behöver tänka på mer. Hur påverkar den samhällsutveckling vi ser runt oss företaget, våra medarbetare och våra kommunikationskanaler?

loader
Laddar