Cancerfonden i topp när pressarbete utvärderas

Publicerad: 17 mar 2016

Det är företaget Aalund Nordic som genomför den årliga undersökningen PR-Barometer Samhälle. Sedan hösten 2015 har journalister utvärderat olika företag. Därefter har man mätt, jämfört och värderat de olika företagens medieprofil med utgångspunkt i journalisters utvärderingar. Undersökningarna har genomförts i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

PR-barometern grundas på intervjuer med över 200 journalister. Förutom den allmänna medieprofilen så berör kommunikationsundersökningen även företags pressarbete, image och dess lednings kommunikation. Det är både aktörer från näringslivssektorn och den offentliga sektorn som utvärderas i undersökningen. Med i listan bland de som utvärderas finns till exempel SVT, Migrationsverket och Cancerfonden.

Missnöje bland journalister

Resultatet visar att Cancerfonden har bäst genomsnitt i två olika teman; kommunikationsarbete och pressarbete. Förutom SVT och Cancerfonden så lyckas även Transportstyrelsen med att nå en topp 5-placering i två olika teman. Naturskyddsföreningens ledning är bäst på att kommunicera gentemot media, och Norrköping kommuns högsta ledning får bäst utvärdering när det gäller tilgänglighet.

Förutom att mäta och lyfta fram goda prestationer så tar PR-barometern också fram intressanta fakta. Undersökningen visar att 33 procent av de deltagande journalisterna antingen är missnöjda, eller mycket missnöjda, med organisationernas förmåga att hitta och berätta intressanta historier till media. Trots det relativt stora missnöjet så tycker journalisterna att Cancerfonden är bäst på att proaktivt hitta och presentera historier för media.

Förändrat medielandskap

Vidare visar undersökningen att det förändrade medielandskapet numera gör det viktigare att verksamheter tar hänsyn till mediernas deadlines. Samtidigt visar PR-barometern att näringslivssektorn har godare förståelse för mediernas arbetstider jämfört med den offentliga sektorn. Discovery Network är det företag som får bäst utvärdering vad gäller förståelse för mediernas arbetstider.

Text: Karvan Shahabi

Mer information

PR Barometer Samhälle
Mediarelationer
loader
Laddar