Castellum gjorde årets bästa årsredovisning

Publicerad: 28 nov 2016

Fotograf: Stig-Göran Nilsson

I år var det 51:a gången som en jury sammanträdde för att utse årets bästa årsredovisning från svenska bolag representerade på Stockholmsbörsen. Fastighetsbolaget Castellum AB vann priset Bästa redovisning Large Cap, efter att i många år varit med i vinnardiksussionerna. 

Förklaring:

"Juryn har tagit fasta på årsredovisningens helhet som beskrivs vara i "toppklass". Fastighetsbolagets finansiella delar, riskavsnittet, värdeförändringarna samt beskrivningarna kring fastighetsbeståndet lyfts vidare fram som särskilt utmärkta. Affärsmodell, mål och strategier är lika grundligt och tydligt redovisade som relationen till konkurrenterna. Något som ytterligare faller juryn i smaken är att Castellums årsredovisning omfattas av förvaltningsberättelsen. Tydliga budskap och okomplicerade vd-ord levereras föredömligt. En sammantaget "utmärkt" årsredovisning som bör inspirera både branschkollegor och andra branscher, enligt juryn."

Priset togs emot av Castellums kommunikationschef Malin Engelbrecht.

Vad tycker du kännetecknar en riktigt bra årsredovisning?

–Årsredovisningen ska ge en överskådlig bild av bolaget men också ge fördjupning inom de områden som är relevanta för bolaget. Som en uppslagsbok med en inledande bra sammanfattning.

Vad ska man fokusera på?

–Att börja arbetet i tid och involvera berörda personer internt så att viktiga aspekter kommer med i arbetet. Omvärldsbevakning är också viktigt – både vad gäller regelförändringar och trender som är relevanta och påverkar bolaget.

Hur har er arbetsprocess sett ut?

–Inför årsredovisningen för 2015 tog vi hjälp och inspiration gällande layouten. I övrigt är Castellums årsredovisning en ren inhouse-produkt, vilket innebär att vi skriver alla texter och producerar årsredovisningen själva fram till en färdig tryckfil som skickas till tryckeriet.

–Vi börjar arbetet direkt efter sommaren och involverar flera personer internt. I början av december lämnar vi en i princip färdig årsredovisning till styrelsen. Första dagarna i februari lämnar vi sedan ut årsredovisningen externt på hemsidan. Vi ser ett stort värde i att vara tidiga i processen – vi tar därmed ställning och hanterar nya regler som berör oss men det ger också vår ledning en möjlighet att använda årsredovisningen när resultatet för året presenteras.

Fann du inspiration hos några andra bolag?

–Mest inspiration hämtar vi från utländska kollegor men också från företag i andra branscher.

Hur ska ni göra er årsredovisning ännu bättre nästa år?

–Under 2016 har Castellum förändrats mer än vanligt så det blir viktigt att beskriva det nya Castellum. Dessutom tar vi en mer integrerad ansats i årsredovisningen för att bättre beskriva hur vi arbetar med hållbarhet som en naturlig del i verksamheten.


Juryn till Bästa redovisning 2015 bestod av Nils Liliedahl, Anders Haskel, Pontus Herin och Annica Gerentz.

Presentationsfolder av Finforums Bästa redovisning 2015 (PDF).

Investor relations
loader
Laddar