Bild på Jeanette Eidman

"Chefer vittnar om den stora stress och press de upplever"

Publicerad: 9 sep 2019

Många chefer och ledare upplever i dag att de inte räcker till och har svårt att prioritera. Jeanette Eidman, expert på ledarutveckling och föreläsare på Communication Executives Program, går i den här artikeln igenom byggstenarna som gör dig till en effektivare ledare. 

Text: Jeanette Eidman
Fotograf: Stefan Tell

 

Jag har alltid haft ett djupt intresse för människor och är en sökande person. Utifrån min egen erfarenhet som chef/ledare, min erfarenhet av att jobba med chefer/ledare i olika ledarutvecklingsprogram sedan 2006 och de många olika utbildningar jag har gått fick jag en dag nog. Så här kan vi ju inte ha det!

Om och om igen vittnar chefer och ledare om den stora stress och press de upplever i sitt yrkesliv och i deras vardag. Många upplever en situation som känns omöjlig att hantera, svårigheter att prioritera och en känsla av att inte räcka till eller vara bra nog. En situation som av många olika skäl ofta är destruktiv både för individen och för organisationen. ”Att hålla i längden” är i slutändan en arbetsmiljöfråga för organisationen och en hälsofråga för individen.

Min utgångspunkt inom hållbart ledarskap är att genom insikt & ökad medvetenhet om mig själv som ledare samt genom en ökad förmåga att vara mer medvetet närvarande i nuet kan jag göra mer medvetna val och använda min hjärna på smartaste sättet. Nu har jag grunden för att vara en mer hållbar och dessutom effektivare ledare.

 

Byggstenar i ett hållbart ledarskap:

  • Självmedvetenhet - en djup förståelse av mina värderingar, drivkrafter, attribut och beteenden, tankar, känslor och försvar, vad behöver jag hålla på lång sikt och hur detta påverkar mitt ledarskap, mina styrkor och utvecklingsområden
  • Neurovetenskap - kunskap om hur sinnet fungerar och hur vi kan använda detta när vi leder oss själva och andra + stress och stresshantering
  • Mindfulness - Förmåga och attityd att göra medvetna val och hantera / reglera mig själv baserat på medvetenhet i ögonblicket (internt och externt). Att odla ett lugnt, tydligt och fokuserat sinne
  • Compassion - att utveckla självförtroende och inre säkerhet. Avsikten som ledare är att kunna svara på sig själv och andra med värme, omsorg och förståelse

 

Jag började på doktorandprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm 2018, och mitt område är just ”Hållbart ledarskap”. Jag ser otroligt mycket fram emot att få dela insikter från den forskningen! Vi bara måste ta detta på allvar och främja helhetsperspektiv och hälsa samt jobba preventivt istället för rehabiliterande.

 

 


Jeannette Eidmann är civilekonom med en Master in Gestalt in organizations. Hon har sedan 2008 varit programledare och fakultet inom ledarskap på SSE Executive Education. Jeannette har i tio års tid arbetat med ledningsgruppsutveckling, ledarutveckling, personlig utveckling i ledarskap samt coachning av chefer. Idag är hon också en uppskattad föreläsare på Communication Executives Program, CEP, och pratar om det medvetna, autentiska och flexibla ledarskapet.

Den 10 oktober har vi ett informationsmöte med programledare Anne Gregory där vi presentera programmet mer i detalj. Anmäl dig gärna till det här.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar