Webbplatsen minskar i betydelse under 2016

Publicerad: 1 feb 2016

Webbplatsen tappar betydelse

Många organisationers digitala strategi handlar om att i digitala kanaler leda publiken till webbplatsen, för att där omvandla dem till kunder. 2016 kommer organisationer behöva förstå att de måste fokusera på kanalerna där målgruppen befinner sig. Hos massmedierna är trenden tydlig; många medier väljer idag att publicera artiklar eller filmer direkt i sociala medier.

Hotwire menar att webbplatsen ofta är ett onödigt mellansteg – varför ser vi inte oftare kampanjer som leder publiken direkt till Amazon eller App store? Självklart är webbplatser fortfarande viktiga under 2016, men vi kommer se fler kampanjer där de inte fungerar som den självklara kommunikationskanalen.

Annonsmarknadens död?

2016 kommer organisationer vara tvungna att satsa på förtjänad publicitet, PR och sponsrat innehåll för att på ett effektfullt sätt nå sin publik. Anledningen är att publiken har tröttnat på annonsering. Framförallt handlar det om annonser på internet och i sociala medier som förstör publikens användarupplevelse. Banners och popup-annonser har en tendens att sakta ner uppladdningshastigheten, vilket är en av anledningarna till att många idag använder tilläggsprogram som Adblock för att ta bort annonser och reklam. Det har en förödande effekt för massmedia som förlorar annonsintäkter, men också för annonsörer som har svårare att nå sin publik.

En lösning är att skapa bättre annonser som inte stör läsaren, men det finns också andra tillvägagångssätt. Ett är sponsrat innehåll. Hotwire förutspår att vi under året kommer att se många organisationer som satsar på egenproducerat innehåll med en känsla av äkta journalistik. Ett exempel är sponsrade podcasts som redan har blivit populärt. PR-byrån tror också att många organisationer kommer att satsa mer på PR och förtjänad publicitet för att influera sin publik.

Ålder inte längre relevant

Ålder är en av de första saker vi tar reda på när vi vill veta något om människor, oavsett om det är i en konversation eller i en enkätundersökning. Anledningen är att vi antar att ålder är en nyckelegenskap som avgör vem vi är. Frågan är om det läggs ett för stort fokus på ålder i våra målgruppsanalyser. Det menar Hotwire som raljerar över organisationer som vill nå ”millenials”, en målgrupp som består av människor födda på 80-talet och framåt: vad har en 18-åring som bor hemma och en 34-åring som oroar sig över sina bostadslån gemensamt?

Med dagens utbud av kanaler, media och kultur är det svårt att lära känna en målgrupp baserat på ålder. Självklart går det att hitta utmärkande drag för en viss åldersgrupp, som att ”millenials” lägger ett stort värde vid att framställa sig som unika, vilket motsägelsefullt försvårar målgruppsanalysen. 2016 kommer organisationer som definierar målgrupper efter värden, beteenden och attityder att dra det längsta strået.  

Mer information 

Communication Trends 2016
Digitalt
loader
Laddar