"Det anställda gör i sociala medier reflekterar tillbaka på organisationen"

Publicerad: 31 mar 2015

Foto på Pontus Staundstrup21 december 2013 twittrade Justine Sacco, då anställd på IAC som presschef, under sin resa på väg till Sydafrika. Tweeten "Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just Kidding. I'm White" spreds snabbt över hela världen. När hon klev av flygplanet 12 timmar senare hade hon redan fått sparken. IAC gick snabbt ut dagen efter händelsen och meddelade i en pressrelease att de tog absolut avstånd från tweeten samt att företaget och Justine Sacco nu gått skilda vägar. På grund av händelser som dessa behöver organisationer en intern policy for sociala medier. För även om kommunikationen sker i medarbetarnas egna namn kan det ge stora konsekvenser för företaget de jobbar på.

– Allt det som de anställda gör på sociala medier kan reflektera tillbaka på organisationen. En intern policy är därför nödvändig för att minimera skador på såväl organisationens varumärke som individen, säger Pontus Staunstrup, då han föreläste för Sveriges Kommunikatörer i Göteborg den 20 mars.

Medarbetarna steget före

Även om medarbetare vill väl så kan det bli fel. Det händer att anställda själva tar debatten i sociala kanaler, eller rentav startar konton åt organisationen eller andra personer. Det finns en stor spännvidd när det gäller medarbetarnas åldrar som kan vara allt från 18 till 67 år. De årskullar som kommer ut på arbetsmarknaden idag ligger många gånger ljusår före organisationerna i digital kunskap och användande av olika digitala kanaler. Eftersom vi inte kan utgå från att alla som arbetar i en organisation har samma syn på regler eller kommunikationsbeteende, behövs tydliga ramar.

Tips för den interna policyn

För att en dokumenterad intern policy ska fungera i praktiken behöver den vara begriplig och såpass konkret att den direkt kan omsättas till verkligheten. Policyn bör vara enkel för medarbetarna att hitta och ha ett språk som är lättillgängligt och väcker intresse. Den ska också gärna förklara med tydliga exempel och sätta in sociala medier i ett sammanhang.

Som komplettering till den interna policyn är det även viktigt med utbildning, särskilt för chefer. En utbildning är ett bra komplement till och förstärker policyn genom möjlighet till diskussion kring hur man ska agera i olika situationer.

– Alla de som förknippas med en organisation måste få träning i sociala medier, precis som de ofta får medieträning. Att ha konkreta interna policys kring kommunikationen i sociala medier är en bra investering. Det kan till och med ses som förebyggande krishantering, avslutar Pontus.

Pontus Staunstrup är digital strateg, med fokus på innehållsstrategi och sociala medier. Han har tidigare både föreläst om och utbildat kring krishantering i sociala medier för Sveriges Kommunikatörer. Till vardags är han ansvarig för innehållsstrategi och sociala medier på PostNord.

Läs mer

Därför behövs en intern policy för sociala medier

Text: Eva Fransson

Digitalt
loader
Laddar