De vill påvisa relationen mellan kommunikationsinsatser och resultat

Publicerad: 26 sep 2016

Text: Mikaela Olsson

Tillsammans med Lunds universitet och Helsingborgs stad driver Sveriges Kommunikatörer Den kommunikativa organisationen – ett p­rojekt som går ut på att kartlägga kommunikations betydelse för förtroende, ambassadörskap och medarbetarskap. Projektet pågår under tre år och kommer att resultera i ett flertal rapporter, artiklar i vetenskapliga tidskrifter och en bok riktad till praktiker. Mats Heide är forskningsledare, professor i strategisk kommunikation och ansvarig för projektet.

Varför behövs det kommunikativa organisationer?

– I många organisationer är det en utmaning att hålla ihop kommunikationen. Vikten av kommunikation diskuteras ofta, men det kan vara svårt för kommunikatörer att påvisa värdet av sitt arbete. Det är det som är vår problematik. Den kommunikativa organisationen är medveten om kommunikationens betydelse och dess komplexitet. Det handlar inte bara om att sprida information till olika målgrupper, utan det är kommunikationen som skapar förståelse av verkligheten.

Var i processen befinner ni er nu?

– Under våren har vi samlat in enkäter från tio av de elva organisationerna som deltar i projektet. Den enda som är kvar nu är Polismyndigheten. När vi fått in allt material kommer vi att integrera resultaten i vår benchmarkstudie, som vi i dagsläget har ett utkast till. Därefter kommer vi att påbörja arbetet med den kvalitativa delen av projektet. Detta har vi påbörjat i bland annat Stockholm stad. Vi fokuserar på två olika delar: det ena är interna aspekter, ledarskap samt medarbetarskap, och det andra är relationen mellan ambassadörskap och organisationers förtroende. Det kommer vi att arbeta intensivt med under hösten. Hittills har projektet fått positiv uppmärksamhet och många har varit intresserade. Det har vi märkt när vi varit ute och presenterat några av våra resultat på olika internationella konferenser, bland annat i Kanada och New York.

Vad kommer att hända med projektet framöver?

– Nästa vår kommer vi att ha sammanställt materialet och börjat analysera den kvalitativa delen. Till sist ska vi skriva ihop detta till en bok. Men det blir först senare, tidigast i slutet av 2017. Det är alltid svårt att planera ett projekt av den här storleken. Det händer saker hela tiden och det är väldigt många personer och organisationer inblandade. Det kommer att bli en utmaning, men det är också väldigt spännande.

Vad kommer projektet att leda till när det är färdigt?

– Dels vill vi skapa ett kommunikationsindex för den kommunikativa organisationen, i form av mätbara kriterier. Dels vill vi definiera kommunikativ logik. Mycket av det som man talar om inom organisationerna kopplas till vinst, framgång eller andra mer kvantitativa termer. Men när det gäller kommunikation kan det vara svårt att påvisa relationen mellan kommunikationens insatser och resultat. Det är därför vi gör en kvalitativ studie också. Vi är intresserade av vilka metoder kommunikatörer använder för att påvisa värdet av kommunikation och kommunikationsinsatser. Vi vill skapa goda exempel och strategier.

– Något som är unikt för vår studie är att vi har ett väldigt stort material. I till exempel USA kan det vara svårt för forskare att få tillgång till intervjupersoner och komma in i organisationer. Vi samarbetar med flera stora organisationer och ställer frågor till både medarbetare, chefer och kommunikatörer om vilka utmaningar de står inför och hur det kommunikativa stödet i organisationerna fungerar. Vi vill vända uppochned på fokuseringen på mätning av kvantitativa resultat. Ett problem som är vanligt hos kommunikatörer är att man hela tiden ska påvisa resultat i kvantitativa termer. Därför vill vi prata om den kommunikativa logiken, som handlar om kvalitativa delar också. Vikten av kommunikation, helt enkelt.  


Under 2014–2017 kommer fem forskare vid Institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet att undersöka framgångsfaktorerna hos en kommunikativ organisation. De deltagande företag och organisationer är E.on, Göteborgs stad, IKEA, Länsstyrelsen Västernorrland, Malmö stad, NCC, Polismyndigheten, PostNord, Stockholms stad, Västra Götalandsregionen och Sveriges Kommunikatörer. 

loader
Laddar