Del 2: #metoo - hög tid att kommunikatörer som yrkesgrupp driver samtalet om etik och ett öppet samhälle

Publicerad: 27 nov 2017
Bakgrund – kommunikatörens yrkesetiska uppdrag

de etiska yrkesnormerna för kommunikatörer står det att kommunikatörer ska verka för ett öppet samhälle. I sin bok Planerad kommunikation skriver Peter Erikson att kommunikatörer har ett etiskt ansvar och att det är viktigt för yrkets trovärdighet att kommunikationsavdelningen håller samtal om etik levande. Redogörelserna för kommunikatörens yrkesetiska uppdrag är många. För att fullfölja uppdraget är det dock nödvändigt att kommunikatörer som yrkesgrupp driver, och utbyter erfarenhet kring, frågor om förebyggandet av sexuella trakasserier och främjandet av ett öppet samhälle – både inom den egna organisationen och i samhället i stort. Ett samhälle där ett kön får företräde och ett annat förtrycks är inte öppet och därmed är kommunikatörens yrkesetiska uppdrag inte fullbordat. De många vittnesmålen om sexuella övergrepp under hashtaggen #metoo är en signal om att det är hög tid att kommunikatörer driver frågorna om etik och ett öppet samhälle.

Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Magdalena Öhrn, informationschef på Ving, för att diskutera #metoo och ta reda på hur Ving jobbar med att förebygga sexuella trakasserier.

Hur arbetar Ving för att förebygga sexuella trakasserier inom organisationen?

– Utgångspunkten är våra värderingar och vår Code of conduct, som bl a tar upp hur vi ska uppträda mot varandra i det dagliga arbetet. Ett felaktigt agerande får konsekvenser, och sexuella trakasserier och annat osjysst beteende har vi självklart nolltolerans mot. Det viktigaste är ju att kulturen uppmuntrar människor till att säga ifrån och att våra medarbetare känner att de vågar.

– Kulturen är viktig – ett sånt här beteende överlever inte i en fungerande kultur, och här har ledarna en viktig roll, och självklart även kommunikatörerna som kan styra vilken kommunikation som sprids internt, vilka frågor som diskuteras på frukostmöten, intranät och konferenser, vilka beteenden som lyfts som goda exempel internt osv.

Har #metoo-kampanjen påverkat ert sätt att arbeta med förebyggandet av sexuella trakasserier?

– Efter #metoo-kampanjen har frågan tagits upp i olika ledningsgrupper och diskuterats, vilket är väldigt positivt. Det har inneburit att vi har fått möjlighet att rannsaka oss själva om vi har tillräckligt fungerande rutiner för detta.

Magdalena utvecklar och förklarar hur Ving arbetar med att förankra varumärkets värderingar internt:

– Nyanställda utbildas i våra värderingar och Code of conduct och det görs även löpande med övriga kollegor. Vid rekrytering tar vi upp frågor om öppenhet och respekt för andra, och det handlar ju om att anställda bra personer med sunda värderingar. Vi har även en fråga om öppenhet och om man vågar ta upp saker som inte fungerar i vår medarbetarundersökning som görs varje år. Skulle dessa värden sjunka gör vi en handlingsplan.

Läs del 1 i artikelserien där SVT och Södertörns Högskola intervjuas.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar