Deltagarberättelse: Communication Executives Program

Publicerad: 16 jan 2017
Vad har du för bakgrund och vad gör du idag?

Efter studier i medie- och kommunikationsvetenskap i Karlstad har jag arbetat med kommunikation på Stora Enso i olika tjänster och på olika enheter inom koncernen. Det har blivit 17 år (!) på Stora Enso. Jag har alltid haft förmånen att ha intressanta och utmanande jobb, vilket har gjort att jag valt att stanna och utvecklas vidare inom koncernen. Jag jobbar nu på Stora Ensos svenska stabskontor i Stockholm, framförallt med de svenska pressfrågorna och det svenska public affairs-arbetet. Dessutom arbetar jag globalt med wellpappdivisionens kommunikation.

Varför är det viktigt för dagens kommunikatörer att satsa på kompetensutveckling?

Det händer väldigt mycket inom kommunikationsområdet så att få möjlighet att ta del av senaste trenderna och forskningen är väldigt betydelsefullt för att kunna vara med och utveckla företagets kommunikationsarbete på bästa möjliga sätt. Man behöver hålla sig ajour och se till att ständigt lära sig nytt för att kunna göra ett bra jobb.

Varför valde du att gå Communication Executives Program?

Programmets upplägg och innehåll var det avgörande för att jag valde att gå CEP. Att utbildningen har moduler som är värdefulla för att öka mina kunskaper inom verksamhetsstyrning var det som lockade mig. Nu är jag bättre rustad för att i framtiden kunna ingå i ett företags ledningsgrupp. De erfarna och kunniga föreläsarna hade också betydelse för att jag valde att gå denna utbildning.

Vad tyckte du om programmet och vilka lärdomar fick du med dig?

Programmet har varit väldigt bra och haft en hög kvalité rakt igenom. Jag har fått en ökad helhetsförståelse för vad det innebär att leda en verksamhet, vilka utmaningar som finns och hur kommunikationsarbetet på bästa sätt kan bidra till att utveckla verksamheten. Jag har fått lära mig mer om modeller och verktyg som finns inom bland annat ledarskap och affärsutveckling. Jag har fått en bättre förståelse för mina egna egenskaper och beteenden genom det personlighetstest som genomfördes under utbildningen. Denna förståelse kommer hjälpa mig att göra mer medvetna val i framtiden. Jag har både breddat och fördjupat mina kunskaper och har dessutom fått massor av inspiration. Att man behöver vara en strategisk improvisatör för att vara en framgångsrik kommunikatör är en av många nya insikter jag fått under utbildningen.

Vilken föreläsare eller modul lämnade starkast intryck? Varför?

Jag tycker modulen om relationsskapande processer var den bästa. I denna modul var det framför allt modeller och analyser av intressenter och nätverk som gjorde starkast intryck på mig. Dessa kommer jag att ha stor nytta av för att prioritera och fokusera på bästa sätt för att skapa mesta möjliga värde till företaget.

Hur var gruppen du gick programmet med?

En helt underbart härlig grupp! Deltagarna hade stor och bred erfarenhet inom kommunikationsområdet, vilket ledde till många intressanta och givande diskussioner. I och med internatsformen på utbildningen så lärde man känna varandra ordentligt. Gruppen kommer att vara ett oerhört värdefullt nätverk för mig i framtiden.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar