Deltagarberättelse: Master Class Digital Transformation

Publicerad: 5 jan 2017
Vad har du för bakgrund och vad gör du idag?

–Är civilekonom i botten och har under många år arbetat med marknadsföring och kommunikation på American Express, senast som Head of Marketing Nordics. Nu har jag just börjat ett nytt spännande jobb som marknadschef på Daymaker som hjälper företag att förbättra kundmötet.

Varför är det viktigt för dagens kommunikatörer att satsa på kompetensutveckling?

–Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av att följa med vad som händer och att lära mig nya saker. Idag tror jag att det är viktigare än någonsin att ha den inställningen, inte minst inom kommunikationsområdet där det händer mycket och går fort. Informationsflödet är enormt och kommunikationskanalerna många. Alla kan kommunicera idag vilket ställer ännu högre krav på oss kommunikatörer. För att behålla vår roll som experter på kommunikation och måste vi kontinuerligt investera i kompetensutbildning.

Varför valde du att gå Digital Transformation-kursen?

–Den digitala transformationen påverkar oss alla, så vi måste själva bestämma hur vi vill förhålla oss till den. Jag gillar uttrycket "Du kan inte stoppa vågorna men du kan lära dig att surfa". För att förstå mer om vad vi är med om, hur vi kan ta det till oss och göra något bra av det valde jag att gå den här kursen. Samarbetet mellan Sveriges Kommunikatörer och Hyper Island lät som en utmärkt kombination och innehållet verkade intressant. Upplägget som Master Class och 3 heldagar tidsmässigt uppdelade på 2 + 1 kändes också bra.

Vilka lärdomar fick du med dig från kursen?

–Jag fick med mig mycket användbart från kursen bland annat olika verktyg och modeller som kan användas i förändringsarbetet. Det blev också ännu tydligare att man måste testa och prova sig fram på förändringsresan och våga och tillåta sig att göra fel på vägen.

Vilket kursmoment lämnade störst intryck och varför?

–Vi hade många bra övningar och diskussioner i gruppen som var en härlig blandning av kommunikatörer från olika organisationer och företag. Vi lärde oss mycket av varandra. Ett moment som lämnade stort intryck var hur effektivt det var att lära ut det man själv just lärt sig till de andra. Vill nämna en sak till. Då valet i USA låg mellan kurstillfälle ett och två kändes det extra spännande att följa vad som hände före och efter och fundera på vilken roll och påverkan sociala media hade för valutgången.

Vilka kommunikativa trender ser du år 2017?

1. Våra smarta mobiler blir ännu smartare och allt fleras förstaval för kommunikation.
2. Ännu mer fokus på content för att vara relevant och intressant.
3. Video fortsätter att växa och allt fler emojis kommer att blandas in bland bokstäverna i våra texter.
4. Vissa av de digitala plattformarna kommer att få färre användare, andra växa och nya tillkomma.
5. Då blir det ännu viktigare att välja var och vad som ska kommuniceras beroende på målgrupp.

loader
Laddar