Var medskapare till utbildning om framtidens webbplats

Publicerad: 19 maj 2016

Text: Karvan Shahabi

Webbplats 2017 är en utbildning som hjälper dig att komma framåt i ditt webbprojekt tillsammans med andra som befinner sig i samma situation som du. Med start den 19 september, innebär den nya utbildningsformen en blandning av nätverk och dialog, både offline under kursträffarna men också online mellan träffarna.

Flexibilitet som svarar på behov

Foto på Albert Lannerstad

Albert Lannerstad, kursledare för Webbplats 2017, ser ett värde i att tillsammans resonera fram vilka format som är bäst lämpade för olika frågor som rör diverse webbprojekt. Utbildningens stora flexibilitet är något som Albert tror kommer vara framgångsrikt när det gäller att arbeta med webbprojekt.

– Ibland är en traditionell kursdag med en välrenommerad expert det allra bästa, men inom andra områden är det kanske mer intressant att höra hur olika digitala chefer löst samma problem på olika sätt. Ytterligare varianter kan vara workshops eller nätverksträffar där vi drar nytta av varandras erfarenheter.

Viktigt att lyssna på andra för att lyckas

Foto på Anna Yngvesson

Några som har färsk erfarenhet av att arbeta med webbprojekt är Svenska kyrkan. De uppdaterade sin webbplattform i april 2016. I uppdateringen ingick 550 underwebbplatser och fler än 200 000 publicerade sidor. En central del i uppdateringen var att göra webbsidan mer användarvänlig och utgå från användarnas behov.

Inför ombyggnaden av webbplatsen tyckte Anna Yngvesson, tillförordnad enhetschef för digital kommunikation och produktionsledning på Svenska kyrkan, att det var viktigt att höra hur kollegor i andra organisationer jobbade i sina webbprojekt.

– Det är väldigt viktigt att lyssna på varandra och vara uppdaterad på vad som händer i olika frågor för att lyckas med sitt webbprojekt. Ett aktivt samarbete, nätverk och att lyssna på andra är viktigare ju mindre organisation man arbetar i. Detta eftersom det då hänger ett stort ansvar på ett fåtal personer, säger Anna Yngvesson. 

Strategisk kommunikation
loader
Laddar