nordiskrapport

Den första studien som jämför kommunikation inom Norden

Publicerad: 1 feb 2021

European Communication Monitor bjuder in till världens största undersökning inom strategisk kommunikation och PR. Studien har genomförts varje år sedan 2005. Nytt för i år är en egen rapport utifrån de nordiska länderna.

Under de 15 år som studien har undersökt tusentals kommunikatörer över hela Europa har man kunnat få en bild av hur kommunikationen utvecklats. Något som varit genomgående i alla länder och i alla år har varit ett ökat fokus på kommunikationens koppling till organisationens mål och verksamhetsbeslut, en utveckling där Sverige legat i framkant. Man har också tidigare fångat upp mer snabbrörliga trender som CSR eller hållbarhet. I år tror professor Jesper Falkheimer, Lunds universitet, som ansvarar för den svenska studien att det kommer vara tydligt fokus på digitalisering.

– Syftet med studien är att bedriva forskning men också att ge praktiker en internationell bild av vart vi är på väg. Det ger oss även mycket underlag för trendanalys och att kunna följa kommunikation över tid.

Nytt för i år är vi i Norden får en egen rapport om kommunikation i de nordiska länderna, vilket bland annat kommer att innebära en jämförande rapport. Jesper menar att den höga tillit vi delar inom Norden till såväl myndigheter som andra medmänniskor kan prägla kommunikationen i jämförelse med övriga Europeiska länder. Det finns samtidigt betydande kulturskillnader de nordiska länderna emellan, både inom politiken och i företagen, vilket gör Jesper särskilt intresserad av hur kommunikatörer ser på den egna vardagen.
– Trots att vi har mycket gemensamt har vi för lite utbyte över landsgränserna. Det ska bli väldigt spännande att se resultatet, särskilt eftersom det aldrig gjorts en liknande studie.

Genom att delta i undersökningen hjälper du kommunikationsforskningen och stärker samarbetet mellan kommunikatörer – världen över.


Delta i undersökningen »

Vill du kartlägga kompetensen i ditt team?

Få en heltäckande bild av eventuella luckor och utvecklingsområden i just ditt team och utefter just er organisations behov. Läs mer om kompetenskartläggningen.

Relaterat innehåll

ord 2021 halla kall pa

Vi har samlat orden som vi kommunikatörer kommer använda mer och mer under 2021.

svenskarointernet

Hur har pandemin förändrat vårt förhållande till internet? På vilket sätt kan vi kommunikatörer använda dessa insikter i arbetet? Sveriges Kommunikatörer...

generalsekreteraren

2020: Året då budskapet var enkelt, men målgruppen enorm och beteendeförändringen livsavgörande. Året då kommunikation trädde fram som det viktigaste...

loader
Laddar