Den lyssnande organisationen och konsten att ta in budskap

Publicerad: 10 jan 2018

Text: Marie Karlsson

Sara von Platen, en av forskarna i projektet, berättar att de kvalitativa intervjuerna har belyst flera olika aspekter av de medverkande organisationernas kommunikationsarbete. Önskemålet att få veta mer om just lyssnande och hur det kan påverka kommunikation kom från Malmö stad.

Sveriges Kommunikatörer hörde vad Sara sa - och frågade Malmös kommunikationsdirektör Anders Mellberg, varför det är viktigt att ta reda på mer om just lyssnande?

Konsten att ta in budskap

"En innovativ följd av arbetet med Den kommunikativa organisationen", det kallar Anders Mellberg Malmö stads fokus på att ta reda på mer om konsten att lyssna. Ämnet har intresserat Anders sedan länge och han är glad att projektet skapar en plattform för den diskussion han anser är betydligt viktigare än utrymmet den ges idag. Anders menar att förmågan att lyssna faktiskt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för kommunikatörer och ledare.

– Jag tror att många i sin kommunikativa roll lägger för stor vikt på uppgiften att informera och berätta. Vi är så upptagna med att få ut våra budskap, att vi faktiskt glömmer hur viktigt det är att också ta in kunskap. Att skapa delaktighet och dialog handlar inte bara om att vara öppen för samtal, utan i hög grad om att själv vara tyst och lyssna på vad kunderna vill ha, eller att verkligen höra vad medarbetarna säger. Det låter självklart, men min erfarenhet säger mig att det finns mycket att lära.

Professionellt, systematiserat lyssnande

Det räcker inte att höra vad som sägs menar Anders, utan vi måste också förfina verktygen för att vidarebefordra informationen in i organisationen och använda den på rätt sätt. Lära oss att tolka vad vi hör, sålla mellan olika källor och utveckla konsten att också lyssna på det som inte uttalas, det som sägs mellan de berömda raderna. Hastighetsperspektivet och ett ökande antal kanaler gör att vi behöver korta avstånden mellan avsändare och mottagare och vi behöver veta var målgruppen är på väg, i allt snabbare takt. Anders kallar det för att vi behöver "professionalisera" lyssnandet.

– Jag tänker mig att vi i framtiden har lärt oss att bättre sortera bland allt vi hör – och vi har system för hur vi förmedlar det vidare. Marknadsförare och kundtjänstfunktioner är goda exempel, de är bra på att systematiskt lyssna på kundernas behov, något vi alla behöver kunna. Liksom förflyttningen från ordet informatör till kommunikatör tydligt speglar vikten av dialog, är jag övertygad om att förmågan att höra vad omgivningen säger i framtiden spelar en central roll för lyckosamma, kommunikativa – lyssnande – organisationer.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar