Den retoriske kommunikatören

Publicerad: 5 maj 2017

Camilla Eriksson arbetar med PR, kommunikationspsykologi och retorik. Hon har jobbat som talskrivare inom politik, näringsliv och media – bland annat i TV3:s program "Livet blir bättre". Idag driver hon den kreativa byrån Retorikiska.

Varför är det viktigt för dagens kommunikatörer att satsa på kompetensutveckling?

–Varför kompetensutveckling? På en allmän nivå ser jag att det handlar om att förstå den omvärld vi lever och verkar i. Eftersom omvärlden är i ständig förändring behöver vi adaptera och följa med. På en individuell nivå handlar det därför om att optimera sina möjligheter att klara dagens uppdrag och att förbereda sig för morgondagens. För vi är hela tiden utsatta för konkurrens - är du inte relevant är du inte kvar. Och jag anser att vi också har rätt att stimulera vår nyfikenhet och tillfredsställa vår plastiska hjärnas uppenbara behov av att lära nytt. För det behöver vi utmanas; utan utmaning ingen utveckling. Därför kompetensutveckling.

Hur har retoriken berikat ditt liv?

–Jag har alltid fascinerats av att förstå vad människor menar med det de säger och vad de menar med det de gör - särskilt när det är uppenbart att de vill påverka. Men det förstod jag inte förrän jag förstod. Och förståelsen kom med retorikens inträde i mitt liv.

–Retoriken ger inte bara en ökad förståelse för hur du kan dekonstruera och analysera andras försök till påverkan utan även en förbättrad förmåga att själv övertyga. Jag kommer att vara evigt tacksam till min prefekt på IHR Björn Stolt som stod för introduktionen.

Vilken nytta har kommunikatören av retoriska verktyg?

–Retorikens parteslära hjälper dig att analysera dina egna tankar så att du blir tydlig med vad du vill. Dess strukturella metod hjälper dig sedan att bygga din argumentation så att du berör och påverkar, eller om du föredrar det - får andra att göra som du vill. Och tvärtom: retoriska verktyg hjälper dig att kritiskt och medvetet dekonstruera andras försök till påverkan så att du bara säger ja när du själv vill.

Vi lever i en värld där ogrundade påståenden framställs som verklighet och där opinionen blir alltmer polariserad. Vad kan den enskilda människan göra för att vända utvecklingen?

–Ifrågasätt. Ifrågasätt källan till informationen, ifrågasätt förmedlaren av informationen, ifrågasätt budskapet, påstådda fakta samt avsändarens syfte med kommunikationen.

–Fall inte in i mass-göra-som-alla-andra-och-sova-mitt-på-dagen-psykosen du lärde dig på dagis utan tänk själv. Aktivt. Och medvetandegör andra när du stöter på alternativa fakta.

Vad kan deltagarna vänta sig av kursen Retorisk påverkan? 

–Att de kommer att bli stenhårt drillade i ordets makt och strukturer för påverkan som de har nytta av i samtliga aspekter av det här vi kallar livet.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Personlig utveckling/ Content/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar