Det organiserade nätverket – en unik knutpunkt

Publicerad: 3 okt 2016

Organiserade nätverk där föreläsning varvas med dialog mellan nätverksdeltagarna blir allt mer efterfrågade och populära – och kommunikatörerna har anslutit sig till trenden. Men vad är det egentligen som gör det organiserade nätverket så unikt i förhållande till andra typer av sammankomster?

Kompetensutveckling

I det organiserade nätverkets icke-hierarkiska struktur sammanflätas vertikalt och horisontellt lärande. Många gånger gästas nätverksträffar av föreläsare som förmedlar kunskap om aktuella ämnen men deltagarna får också stort utrymme för att lära av varandra. Nätverket är alltså en miljö där inslag som påminner om traditionell undervisning uppträder sida vid sida med ett öppet erfarenhets- och kunskapsutbyte nätverksdeltagarna emellan.

Effektivitet

Genom att diskutera projekt, idéer och problemställningar med nätverkskollegor kan du undgå misstag som andra redan gjort och på så sätt stärka effektiviteten i din verksamhet. Nätverk inrymmer dessutom stora möjligheter till affärskontakter och samarbeten – detta bidrar i sin tur till ett långsiktigt, hållbart och kostnadseffektivt företagande.

Innovation och kollektiv omvärldsbevakning

Sverige har under de senaste åren fått hundratusentals nya invånare och mångfalden väntas öka. Det växande Sverige ställer nya krav på inkluderande och innovativ kommunikation för att nå ut till de nya målgrupperna. Nätverk bygger på en öppen samverkan mellan kommunikatörer och skapar på så sätt möjligheter för innovation, nytänk och kollektiv omvärldsbevakning.

Personlig utveckling

Många likställer nätverk med personlig utveckling. Inom nätverket får du möjlighet att bygga långsiktiga relationer och ta hand om dig själv genom att hjälpa andra. Att nätverka tar dig dessutom utanför din bekvämlighetszon - vilket stärker både självförtroende och uppfinningsförmåga.


Sveriges Kommunikatörer erbjuder sedan år 2012 nätverk för olika befattningar och intresseområden. 

Personlig utveckling
loader
Laddar