Digital transformation - vad och varför?

Publicerad: 30 jan 2017
Vad är digital transformation för något?

Digital transformation handlar om att kartlägga och dra nytta av den digitala utvecklingens affärs- och kommunikationsmöjligheter. En annan definition skildrar den digitala transformationen som användandet av teknik för att förbättra organisationers verksamhet, effektivitet och räckvidd. Det är dock viktigt att påpeka att det inte bara är företag och organisationer som genomgår en digital transformation – även enskilda individers beteende och förhållningssätt till kommunikation påverkas av den vindsnabba digitala utvecklingen.

Varför digital transformation?

Den digitala utvecklingen för med sig en mängd nya möjligheter för utformning och uppföljning av extern och intern kommunikation. Genom kännedom om hur den digitala utvecklingen påverkar beteendemönster och köpprocesser kan vi skapa starkare kunderbjudanden och utveckla nya arbetssätt som främjar engagemang och ambassadörskap internt.

Dessutom blir begreppet digital Darwinism alltmer omtalat. Begreppet antyder att vi befinner oss i en digital revolution där nya digitala arbetssätt växer fram medan förlegade metoder blir verkningslösa och dör ut.

Kurs i samarbete med Hyper Island

Sveriges Kommunikatörer och Hyper Island har tillsammans tagit fram kursen Master Class Digital Transformation – en tredagarskurs om digitalt förändringsarbete, digital transformation och den digitaliserade världens affärsmöjligheter. Under kursen får du verktyg för att kartlägga och dra nytta av den digitala utvecklingens möjligheter i förhållande till både kunder och medarbetare.

Kursen leds av Anders Sjöstedt – affärsutvecklare på Hyper Island och tidigare chef för Hyper Islands verksamhet i USA. Dessutom gästföreläser Jesper Åström – digital taktiker och partner på byrån For Sure.

loader
Laddar