Direktörer gör pod om Eskilstuna

Publicerad: 11 mar 2015

Eskilstuna kommun har sedan ett halvår tillbaka en egen poddradiokanal. Förutom att bland annat sända fullmäktigemötena i sin helhet, sänder de nu även ett producerat program. 

I programmet, som heter PinPoint Eskilstuna, tar kommundirektören Pär Eriksson och kommunikationsdirektören Eva Norberg upp aktuella händelser i och omkring Eskilstuna. De berättar om beslut som har eller ska fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, presenterar Eskilstuna kommuns verksamheter och medarbetare, gör listor över bra saker som hänt den senaste månaden och spelar eskilstunamusik.

– Vi har sagt att programmet ska vara folkbildande och det tycker jag att det är, säger Pär Eriksson.

– Pär är bra på att förklara hur kommunen fungerar, samspelet mellan politiken och tjänstemännen och hur hela den kommunala apparaten hänger ihop, Det gör den här podden unik i sitt slag, inflikar Eva Norberg.

– Förutom att han är en erfaren kommuntjänsteman känner Pär sin eskilstunahistoria väl och gör koppling till aktuella händelser och historiska skeenden, förklarar hon.

Gäster och besök på de kommunala verksamheterna är ett stående inslag i podden som i stort produceras och planeras av Eva Norberg. 

– Vi gillar bägge musik och då är det naturligt att det blir en del eskilstunamusik också i den här podden, förklarar Eva.

Lyssna

PinPoint Eskilstuna

Digitalt
loader
Laddar