“Kommunikation och marknad borde samarbeta”

Publicerad: 21 dec 2015

Memo Hussein inledde året på Botkyrkabyggens kommunikationsavdelning. I maj började han som marknadskoordinator på IKEA Centres Nordic i Kungens kurva. Bytet av jobb har väckt tankar kring kommunikation och marknad.

– Det är tacksamt att komma från en kommunikationsbakgrund och gå över till marknad, för du har en mycket bättre förståelse för tillvägagångssätt, kanaler och det kommunikativa arbetet i stort. Jag ser fördelar med att ha jobbat med båda inriktningarna.

I organisationsstrukturer finns det ofta en kommunikations- och en marknadsavdelning. Memos erfarenhet är att man pratar med varandra väldigt mycket även om verktygen ser olika ut.

– För mig är kommunikation mer strategiskt medan marknad är mer operativt. De kompletterar varandra, så man måste ha förståelse för båda områdena.

Memo tror att man kan bli bättre på att utnyttja varandras kompetenser.

– Om man tittar på en vanlig process när man skapar reklamkampanjer så kommer copyn in i processen först efter idéarbete och produktion, gör det till en slutprodukt och sedan försvinner. Om man istället skulle sitta ner ihop kanske kommunikationen finns med redan från början. Då blir det mer dynamiskt och båda avdelningarna skulle gynnas.

I framtiden tror Memo att marknad och kommunikation kommer att fortsätta närma sig varandra, kanske till och med bli en och samma enhet.

– Sociala medier har fört dem samman, för där räcker det inte med bara marknadstänk, utan man måste också ha kommunikation. Ju mer sociala medier växer desto närmre kommer de varandra. De digitala lösningarna gör att marknad inte längre bara har ett utrymme i en tidning en gång per vecka, utan nu blir det mer vardagligt, och då måste man tänka på kommunikation på ett annat sätt.

loader
Laddar