trophy 1674911 1280

Employer Branding 3.0

Publicerad: 6 feb 2017

Det talas mycket om Employer branding – konsten att positionera sig som den bästa tänkbara arbetsgivaren och på så sätt locka, utveckla och behålla den bästa möjliga personalen till företaget. Många Employer branding-insatser går dock miste om sin fulla potential då de saknar en viktig komponent – nämligen ett avsiktligt syfte att stärka medarbetarnas personliga varumärke.

Employe(e) branding

Samtal om arbetet kan idag uppstå var som helst och när som helst – inte minst i semi-professionella sammanhang så som mingel, after work-kvällar, sociala nätverk eller på utbildningar. När arbete kommer på tal är det dock sällan arbetsgivarens varumärke som lyfts. Man pratar gärna om sitt arbete och sin kompetens – men inte om sin arbetsplats eller företagets värderingar och kultur. Även när företaget till exempel har en god vision eller hyggliga villkor för personalen är det ändå främst den egna kompetensen och det personliga varumärket som hamnar i fokus. Hur kommer det sig? Jo, många Employer branding-insatser saknar anpassning till semi-professionella sammanhang och ett medvetet och uttalat syfte att stärka medarbetarnas personliga varumärke.

För att få medarbetare att lyfta fram sin arbetsplats och sin arbetsgivare räcker det inte med att tänka enbart i termer av Employer branding och vänta sig att personalen villkorslöst och aktivt ska arbeta för att stärka företagets varumärke i professionella och semi-professionella sammanhang. Man måste också tänka på Employe(e) branding – och vara tydlig med hur arbetsplatsens varumärke bidrar till att stärka medarbetarnas personliga varumärke. På samma sätt som medarbetarnas goda egenskaper överförs till företagets varumärke måste även företagets värderingar och kultur kunna stärka medarbetarnas personliga varumärke – och detta kräver avsiktligt arbete.

Tre åtgärder för starkare ambassadörskap hos medarbetarna

Förkorta, förenkla och förstärk verksamhetens vision! Ett sätt att arbeta utifrån ett Employe(e) branding-perspektiv är att ha en version av företagets vision som är formulerad på ett sätt som kan framföras i semi-professionella sammanhang. Visionen får gärna finnas i form av en så kallad hiss-pitch: ett kort, koncist och slagkraftigt format som är lätt att uttrycka och lätt att ta till sig – visionen ska då vara så enkelt och slagkraftigt formulerad att den snabbt kan förklaras för någon man möter i hissen. När arbete kommer på tal i sammanhang utanför tjänsten varken kan, eller förmår många anställda att förmedla arbetsplatsens varumärke och vision på ett sätt som passar sammanhanget – på grund av att visionen ofta är för svår att återberätta och för komplext formulerad. Om företagets varumärke och vision finns formulerade i ett kort och koncist format blir det lättare för medarbetarna lyfta fram företaget i semi-professionella sammanhang.

Involvera och lär känna medarbetarna! Det är essentiellt att arbeta med sina medarbetare som ambassadörer på samma sätt som med kunder, partners och influencers. När kunder, partners och influencers ska agera varumärkesambassadörer görs noggrann research och anpassning – både utifrån gruppernas behov och sammanhangen de vistas i. På samma sätt måste företag lära känna sina medarbetare, deras personliga varumärken och sammanhangen de vistas i. Det är först då medarbetarna kan bli varumärkesambassadörer och förmår att förespråka företagets varumärke både i professionella och semi-professionella sammanhang. Om varumärkesarbetet inte är i samklang med medarbetarnas personliga varumärken, värderingar och sammanhangen de vistas i kommer det att mista sin fulla potential.

Skapa värde – både för verksamheten och medarbetarna! Säkerhetsställa att Employer branding-arbetet stödjer verksamhetens mål – men också enar och engagerar medarbetarna. Medarbetare som är involverade och aktiva i dialogen kring hur Employer branding-arbetet ska gå till är mer engagerade och bidrar i högre grad till att organisationen når sina mål.

Månadens frukost: Employer branding 3.0

Vill du veta mer om Employer branding? Då är du varmt välkommen på Månadens frukost den 16 februari i Stockholm! Under frukostseminariet kommer Anna Dyhre att bjuda på de senaste spaningarna inom Employer branding och berätta varför HR och kommunikation bör slå ihop sina påsar för att förena allt vad arbetsgivarvarumärket består av med den övriga kommunikationen. Det blir en hel del exempel från de som framgångsrikt lyckats med detta samt ett och annat bottennapp också. Ett fartfyllt föredrag där rå fakta blandas med kloka insikter och en stor dos humor utlovas!

loader
Laddar