Employer branding eller Employe(e) branding?

Publicerad: 23 okt 2016

Samtal om arbetet kan idag uppstå var som helst och när som helst – inte minst i semi-professionella sammanhang så som mingel, afterwork-kvällar, sociala nätverk eller på utbildningar. När arbete kommer på tal är det dock sällan arbetsgivarens varumärke som lyfts. Man pratar gärna om sitt arbete och sin kompetens – men inte om sin arbetsplats eller företagets värderingar och kultur. Även när företaget till exempel har en god vision eller hyggliga villkor för personalen är det ändå främst den egna kompetensen och det personliga varumärket som hamnar i fokus. Hur kommer det sig? Jo, många Employer branding-insatser saknar anpassning till semi-professionella sammanhang och ett medvetet och uttalat syfte att stärka medarbetarnas personliga varumärke.

För att få medarbetare att lyfta fram sin arbetsplats och sin arbetsgivare räcker det inte med att tänka enbart i termer av Employer branding och vänta sig att personalen villkorslöst och aktivt ska arbeta för att stärka företagets varumärke i professionella och semi-professionella sammanhang. Man måste också tänka på Employe(e) branding – och vara tydlig med hur arbetsplatsens varumärke bidrar till att stärka medarbetarnas personliga varumärke. På samma sätt som medarbetarnas goda egenskaper överförs till företagets varumärke måste även företagets värderingar och kultur kunna stärka medarbetarnas personliga varumärke – och detta kräver avsiktligt arbete.

Två åtgärder för starkare ambassadörskap hos medarbetarna

Ett sätt att arbeta utifrån ett Employe(e) branding-perspektiv är att ha en version av företagets vision som är formulerad på ett sätt som kan framföras i semi-professionella sammanhang. Visionen får gärna finnas i form av en så kallad hiss-pitch: ett kort, koncist och slagkraftigt format som är lätt att uttrycka och lätt att ta till sig – visionen ska då vara så enkelt och slagkraftigt formulerad att den snabbt kan förklaras för någon man möter i hissen. När arbete kommer på tal i sammanhang utanför tjänsten varken kan, eller förmår många anställda att förmedla arbetsplatsens varumärke och vision på ett sätt som passar sammanhanget – på grund av att visionen ofta är alldeles för komplext formulerad. Om företagets varumärke och vision finns formulerade i ett kort och koncist format blir det lättare för medarbetarna lyfta fram företaget i semi-professionella sammanhang.

Det är också essentiellt att arbeta med sina medarbetare som ambassadörer på samma sätt som med kunder, partners och influencers. När kunder, partners och influencers ska agera varumärkesambassadörer görs noggrann research och anpassning – både utifrån gruppernas behov och sammanhangen de vistas i. På samma sätt måste företag lära känna sina medarbetare, deras personliga varumärken och sammanhangen de vistas i. Det är först då medarbetarna kan bli varumärkesambassadörer och förmår att förespråka företagets varumärke både i professionella och semi-professionella sammanhang. Om varumärkesarbetet inte är i samklang med medarbetarnas personliga varumärken och sammanhangen de vistas i kommer det att mista sin fulla potential.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Ledarskap och ledarstöd/ Varumärke
loader
Laddar