En inblick i programgrupp Västra

Publicerad: 2 nov 2015

Lars Qvart arbetar på Skatteverkets västra region som kommunikationsstrateg. Där har han ett övergripande kommunikationsansvar, med fokus på internkommunikation.

– En stor del av mitt arbete handlar om organisationens värden och ledningskommunikation. Att få ledningens beslut att bli konkreta och användbara i organisationen är centralt.

Lars roll som kommunikationsstrateg innefattar många möten. Ledningsmöten hålls varannan vecka och det finns drygt 90 chefer i regionen som Lars är kommunikationsstöd åt. Regionerna på Skatteverket samarbetar med kommunikationsavdelningen på huvudkontoret i Solna och ses ofta. Då ligger fokus på att samordna och koordinera kommunikationen över landet.

– Det viktiga är att all kommunikation ser likadan ut i alla regioner. Sen finns det såklart olika förutsättningar mellan storstad och landsbygd. Till exempel så har vi högre personalomsättning i storstäderna men i grunden jobbar vi alla med samma sak.

"Kommunikation handlar om människor "

Lars har en brokig bakgrund, han är i grund och botten utbildad officer och har en journalistexamen från Göteborgs Universitet. Under studietiden extrajobbade han på Luftfartsverket, som behövde en informatör med journalistkompetens. Efter examen fick han jobb där och hamnade på så sätt i kommunikationsbranschen. Innan dess hade han aldrig reflekterat över att han skulle arbeta med kommunikation.

– Ärligt talat hade jag knappt någon uppfattning om vad en kommunikatör egentligen gör. Nu har jag arbetat med kommunikation i 15 år och tycker fortfarande att det är lika kul.

Det roligaste med att arbeta med kommunikation är att det handlar om människor. Att kunna hjälpa sina medarbetare att känna sig trygga när de möter media är en givande sak för Lars.

– Med den kunskap jag har kan jag hjälpa Skatteverkets chefer att faktiskt nå fram med det som de har tänkt sig.

Vill skapa bra innehåll

I Region Västras programgrupp för Sveriges Kommunikatörer delas arbetet lika mellan ambassadörerna. Fokus ligger på att ta fram givande innehåll till medlemmarna, som alla kan ta del av.

– Jag är själv med i Sveriges Kommunikatörer för att jag vill ha ut ett bra innehåll, utöver utbildningarna. Våra lunchföreläsningar och frukostar är ett effektivt sätt att få ta del av ny kunskap och höra kolleger dela med sig av sina erfarenheter.

I programgruppen har Lars varit engagerad i ett flertal aktiviteter, exempelvis ett frukostseminarium på Skatteverket där det berättades om deras kulturresa.

Fler samarbeten mellan programgrupper

I framtiden vill Lars se fler mindre evenemang, som ett mellanting mellan lunchföreläsningar och ambitiösa utbildningar. En idé är att ordna intressanta seminarier på ett aktuellt tema, till ett fördelaktigt pris.

– Programgruppen ska bidra med givande innehåll. Du ska som medlem känna att det finns en stor nytta i att vara med, att du får ut något extra av det.

Vidare ser Lars gärna ett samarbete mellan de olika programgrupperna.

– Om någon av oss har gjort en bra och uppskattat sak bör alla regioner kunna ta del av det och kanske själva göra samma sak. Ett sådant innehåll skulle nog uppskattas av medlemmar och även locka nya.

 

Text: Linda Malmström

Personlig utveckling
loader
Laddar