En ledning som biter tag i kommunikationsfrågor – Folktandvården Västra Götaland satsar ambitiöst och medvetet

Publicerad: 18 dec 2017

Hur högsta ledningen i organisationer kommunicerar sticker ut som ett område i behov av utveckling och förbättring. Forskningsgruppen för ”Den kommunikativa organisationen” vid Lunds universitet berättar att mer tydlighet och konkreta budskap efterfrågas - och att många faktiskt är relativt missnöjda med ledningens kommunikation.

Systematiserad kommunikation

Det finns dock positiva undantag. Folktandvården i Västra Götalandsregionen är en av de organisationer som har besvarat frågorna inom ramen för ”Den kommunikativa organisationen”. Verksamheten utmärker sig som ett gott exempel på en organisation där ledningen gjort medvetna och ambitiösa satsningar på kommunikation.

Gunnar Eriksson, tandvårdsdirektör VGR, berättar hur ledningen systematiskt arbetar med att vara synliga och för att skapa en bra kommunikation.

– Vi är en stor organisation, med stora geografiska avstånd och över 3 000 medarbetare. För att ledningen ska kunna vara delaktig i klinikernas arbete och vara synliga bland medarbetarna, krävs ett systematiserat kommunikationsarbete. Vi jobbar med olika modeller för ömsesidig dialog, något som fungerar bra. Bland annat har vi frukostdialog en gång i månaden då ledningen äter frukost med ett antal medarbetare och sedan diskuterar kring högt och lågt en hel förmiddag. Under två dagar per år har vi ledardagar med workshops och dialog i fokus där chefer och koordinatorer deltar och vi har också en utvecklingsdag varje år där samtliga medarbetare är delaktiga. 

Gemensam förståelse avgörande

Under utvecklingsdagarna fokuserar Folktandvården Västra Götaland bland annat just på att förbättra möjligheterna till dialog ytterligare. I de olika forumen diskuteras också alltifrån lönesättning och utveckling av affärsplaner till mer branschspecifika frågor. Alla får chansen att lämna sina åsikter, både personligen och via en app som ger möjlighet att digitalt framföra synpunkter. Dessutom gör delar av ledningen cirka 15 gånger per år personliga besök på regionens kliniker, där klinikens arbetsgrupp själva håller i dagordningen.

Gunnar Eriksson menar att en lyhörd ledning och kommunikativ delaktighet hos medarbetarna är en självklarhet för en framgångsrik organisation idag.

– Kunskapen finns ju ute i verksamheten, där måste beslutsunderlagen inhämtas och det behöver en engagerad ledning ställa upp på. Vill du kommunicera någonting externt måste det förankras internt. Vi måste sträva efter gemensam förståelse och få ordning på saker tillsammans. Att styra som en stabsledning är förlegat. Att så många som möjligt deltar i dialogen och tar del av varandras kunskap och synpunkter ökar chansen att lyckas. Nyckeln till framgång finns i en samstämmig organisation – med stark kommunikation. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar