En modell för att skapa engagemang

Publicerad: 10 okt 2016

Under flera år har Linus Almqvist arbetat med att ta fram en kommunikationsmodell. Modellen bygger på erfarenheter som Almqvist har hämtat från tidigare arbetsplatser, såsom SAS, Vattenfall och Barilla. Han har även blivit inspirerad av kollegor och konsulter som varit intresserade av kommunikation och engagemang.

 – Jag har i flera år varit intresserad av hur man strukturerar kommunikations- och varumärkesarbetet i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för att realisera företagets strategi för att skapa värde och växa.

Röd tråd

Almqvists modell handlar om att skapa engagemang både internt och externt, och att tydliggöra den röda tråden mellan affärs-, varumärkes- och kommunikationsstrategi.

– I modellen måste man tydligt definiera verksamhetens viktigaste delar, och införskaffa en övergripande bild av vad som skapar värde i organisationen. På det sättet underlättar man för medarbetare och kunder att förstå hur värdet skapas och man blir fler som tillsammans kan berätta organisationens berättelse. Den största orsaken till organisationer som inte når ut med sitt budskap är osäkra medarbetar som inte förstår verksamhetens "why". 

Han fortsätter:

– Alla företag och organisationer kan använda kommunikationsmodellen som en struktur för att fundera igenom hur deras kommunikations- och varumärkesarbete bäst skall stödja den värdeskapande processen i organisationen.

Digitalisering

Almqvist vill att allt innehåll i organisationen skapas utifrån kommunikationsmodellens ramverk. Det gäller alltifrån epostkommunikation till publikationer och sociala medier. När det gäller digitaliseringens effekt på kommunikationsarbetet så handlar det om att utnyttja digitala kanaler för att nå ut med organisationens kärna. 

– När det digitala kommunikationslandskapet blir mer dynamiskt, och mediealternativen ökar, behöver organisationer hitta sin kärna och förnya sig och improvisera utifrån den. Därför kan det vara bra med ett "think inside the box-tänk" när man bejakar kreativitet och kommunikationsmöjligheter på nya digitala plattformar. Det är kärnan som skall flyga med hjälp av de möjligheter digitaliseringen skapar och inte tvärtom.

På Barncancerfonden har Almqvist installerat ett digitalt team som arbetar för att göra organisationen digitalt intresserad och att medarbetarna ska känna att det är lustfyllt att använda digitala kanaler. På det sättet kan fler engagera sig och nå ut med organisationens budskap. 

Avskalad och enkel

Det är viktigt att en kommunikationsmodell är enkel och lätt att förstå. Därför har Almqvist under åren skalat bort mer och mer för att göra den enkel i sin form.   

Avslutningsvis menar Almqvist att modellen inte är allmängiltiga för alla organisationer men att grundstrukturen kan fungera som inspiration för att skapa ett starkt engagemang. 

–En strategi är bara så bra som den kan användas i praktiken. 

Kommunikationsmodell för engagemang  


Linus Almqvist. Född i Vasa, Finland. Examen från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Verkar sedan 1997 med Stockholm som bas. Mångårig internationell erfarenhet av marknadsföring, varumärkeskommunikation, sponsring och events på företag som Vattenfall, SAS, Barilla och Arla. Sedan 2013 ansvarig för kommunikation och privatinsamling på Barncancerfonden. Medlem i Sveriges Annonsörers verkställande utskott sedan 2006 och dess ordförande sedan 2015. Flerfaldigt belönad för kreativ marknads- och varumärkeskommunikation i tävlingar som 100W, Eurobest, Epica, Effie och European Excellence Awards. Var på 1990-talet rapartist i bandet Pumpa På. Första skivan "Provocera mera" var den mest spelade skivan sommaren 1994 på Sveriges Radio P3. Medlem i finska landslaget för segwaypolo.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar