Ett handfast verktyg

Publicerad: 21 sep 2016

Gästinlägg: Henrik Axelsson

Efter att ha jobbat som kommunikatör under flera år har jag flera gånger möts av en frustration eller kanske hjälplöshet bland kommunikatörer över hur dess kompetens och potential inte kommer till sin fulla rätt i en organisation. Min erfarenhet är att, vid tillfällen då du utlovas handfasta verktyg eller en tydlig förklaring på hur du ska driva kommunikation så landar du mest i att ha blivit mer inspirerad utan att för den delen hittat de specifika konkreta verktygen. Har du inte styrkan som person eller drivet hamnar du lätt som en producerande och operativ adept. Det är inget fel med operativa roller men en kommunikatör har en förmåga att kunna tillföra så mycket mer till en organisation. En kommunikatör kan stötta affären genom att driva kommunikation som ett hjälpmedel för att lyckas nå organisations mål. Oavsett om det berör ekonomi eller andra specifika KPI:er har en kommunikatör en möjlighet att genom sin specifika kompetens säkerställa framgång för organisationen som helhet.

Detta resonemang kan lätt låta vettigt och kommunikatörer har säkert hört det många gånger tidigare, så har även jag. Men hur gör man då?

För lite mer än ett år sedan skrev jag om en kommunikativ utmaning för Sveriges Kommunikatörer. I detta blogginlägg skrev jag om hur vi arbetat med vår förändringsresa på en av Stora Ensos enheter. Vid tiden höll jag på att utveckla kommunikativa spelkort. Kort som skulle genom gamification (lärande genom spel) bidra till att stärka team och organisationer. Spelkorten trycktes upp i en enklare form och testades på våra anställda med ett positivt resultat. Dialogen som uppstod var fantastisk. Den öppenhet som skapades vid de tillfällen då kortleken plockades fram är jag övertygad om att den skulle aldrig uppstått om det inte vore för kortleken.

190 frågeställningar fördelat på sex olika kategorier/frågeställningar som alla berör det som ligger högt på prioriteringslistan inom organisationer, oavsett om det gäller privata företag eller offentliga myndigheter. För att underlätta arbetet med att bygga och stärka varumärket finns de så kallade storytellingkorten, för att ta ansvaret för den nya Arbetsmiljölagen runt psykosocial hälsa finns korten Mood, för att stärka ledarskapet och medarbetarskapet finns leadership & employeekorten, för att minimera olyckor och skador på och utanför arbetsplatsen finns safetykorten, för att öka nivån av feedback och stärka sättet vi återkopplar till varandra finns feedbackkorten och för att få mer dynamik och djup i spelandet finns de så kallade actionkorten som bygger spontanitet, arbetsglädje och personliga utmaningar.

Dessa kortlekar löser inte en kommunikatörs utmaningar till fullo eller för den delen täcker alla de frågeställningar som en organisation har. Däremot har korten bidragit till att på ett väldigt konkret, tydligt och handfast sätt ge ett verktyg som både uppskattats och efterfrågats av både mig själv som kommunikatör men också av deltagarna som medverkat.


Henrik Axelsson är Communication Manager på Stora Enso. Han har gått Sveriges Kommunikatörers managementprogram Communication Executives Program och har även medverkat i podcasten Mina Misstag. Vill du veta mer om spelkorten? Kontakta Axelsson på axelsson81@gmail.com .

Internkommunikation
loader
Laddar