Extra månadslön om du är man

Publicerad: 8 mar 2015

Kommunikationsbranschen är inget undantag när det kommer till skillnader mellan könen. Trots att branschen, även på chefsnivå, idag domineras av kvinnor, tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än sina manliga kollegor.

Skillnader i lön krymper

Men löneskillnaderna krymper. 2013 hade kvinnorna i Sveriges Kommunikatörers löneundersökning 5 041 kronor mindre i lön än män, 2014 var den summan istället 3 613 kronor.

– Det är glädjande att skillnaderna mellan könen krymper, i alla fall bland våra medlemmar. Målet är så klart att det inte ska vara någon skillnad alls, säger Cecilia Schön Jansson, VD för Sveriges Kommunikatörer.

Cecilia fortsätter:

– Det är också positivt att branschens övervägande kvinnodominans idag återspeglas i chefspositionerna. Det är inte längre så att cheferna är män, trots att branschen i övrigt är kvinnodominerad. Men helst skulle vi förstås se att branschen bestod av lika delar män och kvinnor.

Homogent bland kommunikatörer

Förutom jämställdhetsfrågan är ökad mångfald en annan, viktig utmaning för kommunikationsbranschen.

– Vi måste fortsätta arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor, men det blir allt svårare att samtidigt inte oroas över branschens bristande mångfald.

Enligt Statistiska Centralbyrån är idag drygt 1,5 miljoner, eller 16 procent av befolkningen, i Sverige födda utomlands. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda utanför Sverige. Andelen som har utlandsfödda föräldrar är ännu högre.

– Om man generaliserar kan man säga att vår bransch just nu består av vita, medelålders kvinnor. Kommunikationsavdelningar speglar inte Sveriges befolkning. Detta är inte bara ett problem ur ett demokratiskt perspektiv, utan även ett problem när det kommer till att vara konkurrenskraftig.

 

loader
Laddar