Facilitering - ett kraftfullt kommunikationsverktyg

Publicerad: 19 jan 2017
Vad betyder facilitering?

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer mot ett gemensamt mål på ett sätt som främjar delaktighet, kreativitet och resultat. Ordet har sitt ursprung i engelskans "to facilitate" som betyder "underlätta". En person som tillämpar arbetssättet kallas för facilitator och ansvarar för att skapa mötesarenor där samtliga deltagare uppmuntras till att bidra med sina tankar och erfarenheter – målet är att riva murarna mellan olika funktioner och befattningar för att på så sätt skapa en miljö som främjar kreativitet och nytänk.

Varför är facilitering relevant för kommunikatörer?

Kommunikatörens roll har genomgått en färgrik utveckling och yrket inrymmer idag ett brett spektrum av ansvarsområden och arbetsuppgifter – numera förväntas kommunikatören vara både producent och organisatör, utförare och strateg. I och med att kommunikatören ofta får kliva in i rollen som kommunikationsutvecklare är verktyg såsom coachning och facilitering värdefulla komponenter i den kommunikativa verktygslådan – och allt fler kommunikatörer har kommit till insikt om effekterna av facilitering.

– Nu för tiden ökar medvetenheten om facilitering och dess effekter genom att det är fler som prövar på det, menar Kari Österling, ledare för kursen "Att leda och styra med facilitering".

Ett verktyg för inkludering

Allt fler företag och organisationer eftersträvar mångfald på arbetsplatsen. Dock räcker det inte med enbart kvantitativ mångfald och representation – det krävs avsiktligt arbete med inkludering för att skapa trovärdighet i mångfaldsarbetet och till fullo ta vara på den potential som finns hos medarbetarna. Facilitering som arbetssätt handlar om att skapa bryggor mellan människor för att på så sätt synliggöra kompetens och mångfald.

– Kommunikativa ledare som är bra på att lyssna, stötta och få med sig sina medarbetare arbetar utifrån det förhållningssätt och med den pedagogik som facilitering utgår ifrån, menar Kari Österling.

loader
Laddar