Facilitering - ett kraftfullt verktyg för kommunikatörer

Publicerad: 4 maj 2017
Vad betyder facilitering?

Facilitering är ett arbetssätt som syftar till att effektivisera möten, projekt, diskussioner eller förändringsprocesser genom att leda en grupp individer mot ett gemensamt mål på ett sätt som främjar delaktighet, motivation och personligt ansvarstagande. Ordet har sitt ursprung i engelskans "to facilitate" som betyder "underlätta". En person som tillämpar arbetssättet kallas för facilitator och ansvarar för att skapa mötesarenor där samtliga deltagare uppmuntras till att bidra med sina tankar och erfarenheter – målet är att riva murarna mellan olika funktioner och befattningar för att på så sätt skapa en miljö som främjar kreativitet och nytänk. Kari Österling tillägger att facilitering också är ett förhållningssätt.

–När jag pratar förhållningssätt så menar jag att det har att göra med att du som ledare verkligen är intresserad av att skapa delaktighet, att du vill ta del av dina medarbetares tankar och få möjlighet att tillsammans med medarbetarna utveckla nya sätt att tänka och agera – att utveckla den kollektiva intelligensen i organisationen.

Varför är facilitering relevant för kommunikatörer?

Kommunikatörens roll har genomgått en färgrik utveckling och yrket inrymmer idag ett brett spektrum av ansvarsområden och arbetsuppgifter – numera förväntas kommunikatören vara både producent och organisatör, utförare och strateg. I och med att kommunikatören ofta får kliva in i rollen som kommunikationsutvecklare är verktyg såsom coachning och facilitering värdefulla komponenter i den kommunikativa verktygslådan – och allt fler kommunikatörer har kommit till insikt om effekterna av facilitering. Men vad kan man konkret uppnå med hjälp av facilitering?

–Facilitering innebär ett nytt sätt att hantera verksamhetens viktigaste frågeställningar och ett nytt sätt att ta tillvara på den kompetens som finns hos medarbetarna. Facilitering som arbetssätt ger nya utvecklingsmöjligheter för medarbetarna vilket i sin tur driver lönsamheten samt stärker företagets varumärke och konkurrenskraft, menar Kari Österling.

Ett verktyg för inkludering

Allt fler företag och organisationer eftersträvar mångfald på arbetsplatsen. Dock räcker det inte med enbart kvantitativ mångfald och representation – det krävs avsiktligt arbete med inkludering för att skapa trovärdighet i mångfaldsarbetet och till fullo ta vara på den potential som finns hos medarbetarna. Facilitering som arbetssätt handlar om att skapa bryggor mellan människor för att på så sätt synliggöra kompetens och mångfald.

–Kommunikativa ledare som är bra på att lyssna, stötta och få med sig sina medarbetare arbetar utifrån det förhållningssätt och med den pedagogik som facilitering utgår ifrån, säger Kari Österling.

Kurser i facilitering för kommunikatörer

I sommar arrangerar Sveriges Kommunikatörer två kurser i facilitering – en i Malmö och en i Göteborg. Under kursen får kraftfulla verktyg för att organisera effektiva möten, dra nytta av medarbetarnas fulla kompetens och skapa delaktighet i förändringsprocesser. Kursledare Kari Österling menar att man som deltagare också utvecklas som person.

–Min erfarenhet är att deltagarna under kursen får insikt i att det är förhållandevis små förändringar som skapar stor effekt – detta ökar i sin tur modet att våga göra annorlunda och våga pröva något nytt. Du vässar din förmåga att ställa utvecklande och lärande frågor. Och framför allt ökar det din nyfikenhet att lära mer om facilitering, säger Kari Österling.

Malmö 19 maj – Att leda och styra med facilitering – Läs mer

Göteborg 14 juni – Att leda och styra med facilitering – Läs mer


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Internkommunikation/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar