Nya fakta och verktyg på webben – arbetsmiljö, företagskultur och förebyggande av trakasserier i fokus

Publicerad: 15 jan 2018
Fakta och verktyg på webben

Sveriges Kommunikatörer syftar till att vara ett relevant och konkret stöd i kommunikatörens yrkesvardag. I sektionen Fakta och verktyg samlar vi därför forskning, fakta, verktyg, tips och råd som du kan använda i din yrkesroll, låta dig inspireras av eller diskutera med andra. Nu utökar vi Fakta och verktyg-sektionen med en del som är särskilt tillägnad frågor som rör arbetsmiljö, företagskultur och förebyggandet av sexuella trakasserier, diskriminering och annat oacceptabelt beteende.

Varför? Enligt de etiska yrkesnormerna för kommunikatörer ska kommunikatören verka för ett öppet samhälle. Ett samhälle där sexuella trakasserier, diskriminering och kränkande särbehandling förekommer är inte öppet och därmed är kommunikatörens yrkesetiska uppdrag inte fullbordat. Den enorma mängd vittnesmål om sexuella trakasserier och sexism under hashtaggarna #metoo och #sistabriefen är en påminnelse om vikten av att kommunikatörer som yrkesgrupp driver, och utbyter erfarenhet kring, frågor om förebyggandet av sexuella trakasserier och främjandet av ett öppet samhälle – både inom den egna organisationen och i samhället i stort. För att stötta kommunikatörer i arbetet för ett öppet samhälle och bra klimat på arbetsplatserna kommer vi kontinuerligt att uppdatera Fakta och verktyg-sektionen med information om arbetsmiljö, företagskultur och förebyggande sexuella trakasserier.

Du hittar Fakta och verktyg-sektionen om arbetsmiljö, företagskultur och förebyggande trakasserier på nedanstående länk:

Arbetet med #sistabriefen

I samband med #sistabriefen, kommunikationsbranschens #metoo-upprop, bjöd Sveriges Kommunikatörer in branschorganisationerna inom pr, reklam och kommunikation för att diskutera förebyggandet av sexuella trakasserier på arbetsplatserna och utvecklingen av en gemensam åtgärdsplan. Det första mötet ägde rum torsdagen den 7 december – uppslutningen blev stor och på plats fanns Komm, Medieföretagen/Almega, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer, Precis, Swedish Content Agencies, Sveriges Marknadsförbund, Swedma, Reklamombudsmannen, SES Sponsrings & Eventsverige och facket DIK. Arbetet med att skapa en bransch fri från sexuella trakasserier och övergrepp pågår kontinuerligt och nästa uppföljningsmöte kommer att äga rum i januari.

Vill du veta mer? Läs mer om arbetet med #sistabriefen på nedanstående länkar:


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar