Falkheimer om värdet av kommunikativa organisationer

Publicerad: 11 dec 2015

Sveriges Kommunikatörer är med och finansierar forskningsprojektet "Den kommunikativa organisationen" som drivs av Institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet. Jesper Falkheimer är professor på institutionen och en av forskarna i projektet.

– Enkätundersökningen är oss veterligen den största som genomförts i Sveriges om strategisk kommunikation. Vi har nu startat den fördjupande delen av projektet som kommer att ge oss en mer analytisk bild av kommunikationens roll i samtida organisationer, säger Falkheimer.

På Sveriges Kommunikatörers seminarium "Värdet av den kommunikativa organisationen – från forskning till resultat" kommer Falkheimer att berätta mer om forskningsprojektet och den senaste forskningen inom strategisk kommunikation.

– Den internationella forskningen har ett stort fokus på digitaliseringen och dess konsekvenser, inte minst under kriser och för relationsskapande. Det finns också ett ökat intresse för att utveckla teorier som utgår från organisationsteori.

I sin roll som forskare tar Falkheimer del av rapporter från hela världen och har på det sättet en ansenlig översyn på hur branschen utvecklas internationellt:

– PR-konsultbranschen expanderar globalt. Det har den även gjort i Sverige över tid, även om tillväxten stagnerat de senaste åren. Vi ser även att disciplinerna suddas ut mellan reklam, PR och digitala medier. Även gränsen mot HR och management blir allt mer utmanad.

Han fortsätter:

– Vi ser att i stora organisationer har strategisk kommunikation blivit en kritisk ledningsfråga; Kommunikation är numera toppmanagement.

De första resultaten från forskningsprojektet indikerar att chefer och medarbetare i olika organisationer ser oklarheter i kommunikatörens roll.

– Chefer och medarbetare tycker att kommunikation är oerhört viktigt, men de är lite oklara över kommunikatörens roll. Detta innebär både en möjlighet och ett hot mot kommunikatörens framtid.

Falkheimer ser tre utvecklingstendenser i branschen som är värda att lyfta fram. Det första är att gamla discipliner fortsätter att integreras. Det andra är digitaliseringen.

– Digitaliseringen förändrar kommunikationsstrukturer i alla organisationer. Detta är häftigt men det finns också problem, till exempel att den ökade hastigheten och de nya kanalerna utmanar gemensamma föreställningar, källkritik, kvalitetsjournalistik och humanistiska värden.

Den tredje tendensen menar Falkheimer är att kommunikatören måste höja sin kompetens inom verksamhets- och ledningsområden, samtidigt som han eller hon måste profilera en tydligare position i organisationen.

– Det må låta akademiskt men jag är övertygad om att kritisk förmåga – att kunna se sin organisation med andras ögon – är centralt. Det är avgörande för kommunikatörer att kunna förstå medarbetares, kunders, medborgares och andra intressenters perspektiv

Den 21 januari kan du höra mer om aktuell forskning och om hur branschen utvecklas internationellt. Anmälan görs på Sveriges Kommunikatörers webbsida.


Läs mer om Värdet av kommunikativa organisationer - från forskning till resultat.

 

loader
Laddar