Flerkanalssamhället: så förhåller du dig

Publicerad: 15 dec 2016

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet 2016 har 58 procent av befolkningen över 12 år tillgång till dator, smartmobil och surfplatta – detta är en ökning från föregående år då 53 procent hade samma kombination av utrustning i hemmet. Trots att samtliga enheter används till att koppla upp sig mot internet så finns det stora skillnader i hur, när och av vem de olika enheterna används. Därför har Sveriges Kommunikatörer tagit fram några punkter att ta i beaktande i för att nå ut i dagens flerkanalssamhälle.

Ta reda på vilka aktiviteter enheten används till

För att kunna nå ut i dagens flerkanalssamhälle är det viktigt att veta vilka aktiviteter de olika enheterna används till. Dator, mobil och surfplatta används generellt till ganska olika aktiviteter. Enligt Svenskarna och Internet föredrar vi att använda mobilen för att söka information om tidtabeller, konsumera nyheter och lyssna på musik, medan datorn används för e-post, faktasökning, besök i internetbanken, betalning av räkningar, film, Youtube och playtjänster.
Undersökningen visar att det, åtminstone inte i nuläget, finns någon aktivitet som svenskarna hellre gör på surfplattan än på mobilen eller datorn. Detta kan dock komma att förändras på sikt då allt fler äger en surfplatta – siffran ligger på 65 procent av Sveriges befolkning över 12 år idag, vilket är en ökning från 2015 då siffran låg på 53 procent.
Olika grupper använder dessutom olika enheter. En klar majoritet av internetanvändarna under 45 år använder sig av Iphone, medan Android är vanligare bland personer över 46 år.

Var beredd på förändring

Många medier har idag kommit att överlappa varandra och smälta samman – vi kan till exempel titta på tv i mobilen, läsa dagstidningen i surfplattan och betala räkningar i datorn. Fenomenet kallas mediekonvergens. En utmaning med mediekonvergensen är att din målgrupp snabbt och plötsligt kan flytta sig från en enhet till en helt annan. En konsekvens av detta blir att målgruppens informationsintag påverkas eller i värsta fall begränsas. När målgruppen går från att titta på TV i vardagsrummet till att titta på TV i mobilen på bussen påverkas uppmärksamhetsspannet och förutsättningarna för hur mycket information som kan tas in. Därför måste dagens kommunikatörer ha en stark beredskap för förändring då målgrupper snabbt rör sig mellan medierna i sviterna av mediekonvergensen.

Formulera ett kort och slagkraftigt värdeerbjudande som passar alla enheter och kanaler

Många företag och organisationer har ett ambitiöst och utbroderat värdeerbjudande som djupgående förklarar verksamhetens nytta och särskiljande drag gentemot konkurrenterna. Problemet är dock att värdeerbjudandet många gånger är för komplext och formulerat på ett sätt som passar en särskild typ av användare eller enhet – exempelvis en datoranvändare i stilla miljö. Ett sådant värdeerbjudande kommer att försvinna i informationsbruset när användarna förflyttar sig till en bärbar enhet, så som mobiltelefon, där dessutom stora mängder intryck konkurrerar om uppmärksamheten. Värdeerbjudandet bör därför finnas i hiss-pitch-format: formulerat på ett sätt som är lätt att uttrycka, lätt att ta till sig och lätt att komma ihåg – kort, koncist och slagkraftigt.

Digitalt
loader
Laddar