Forskningsråd om kriskommunikation och sociala medier

Publicerad: 21 sep 2018

Det allra vanligaste rådet handlar om den kriskommunicerande organisationens val av retoriska budskap i sociala medier. Forskningen visar att trovärdighet samt spridningseffekt är tydligt kopplat till krisbudskapets form, vem som är avsändare och timing. Ett krisbudskap från en trovärdig källa, som till exempelvis Sveriges Radio, SVT eller polisen etc., sprids ofta vidare på Twitter i krislägen. Det näst mest frekventa rådet i forskningen handlar om förberedelser samt att ”skapa vänner” i de sociala medierna redan innan krisen inträffar.

Det tredje vanligaste rådet handlar om att kriskommunikatörer ska monitorera sociala medier under krisens faser. På så sätt kan kommunikatören läsa av hur krisen uppfattas, samtidigt som den egna rollen kan stärkas i organisationen. Att inte glömma bort att prioritera klassiska medieinstitutioner och journalister i kriskommunikationen, utgör det fjärde mest identifierade forskningsrådet. Traditionella mediers rapportering har fortsatt stor betydelse för bilden som skapas av en kris oavsett om det handlar om en terrorattack eller en förtroendekris. 

Mats Eriksson menar dock att man som kommunikatör även ska förhålla sig en smula kritiskt till forskningsråden. En anledning är att stor del av dem presenteras i studier genomförda enbart vid amerikanska kriser. Många av råden bygger även enbart på analyser av kriskommunikation på Twitter.

I studien analyseras 104 studier som innehöll explicita råd till kriskommunikatörer. Studien är publicerad i International Journal of Strategic Communication.

Forskningsstudien i fulltext:

Lessons for Crisis Communication on Social Media: A Systematic Review of What Research Tells the Practice


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar