Framtidens kommunikatörer duktiga på att facilitera

Publicerad: 11 okt 2016

Text: Mikaela Olsson

Kommunikatörens roll har genomgått en omfattande utveckling de senaste åren. Det framgår i artikeln Doing the right things or doing things right? – Paradoxes and Swedish communication Professionals roles and challenges, som publicerades under våren 2016. I takt med att fler organisationer blivit medvetna om vikten av välfungerande kommunikation har fler uppgifter hamnat på kommunikatörens bord. Kommunikatören har gått från att vara utförare till att vara konsult, och från att vara producent till att vara supporter. Den nya rollen innebär många möjligheter, men också stora utmaningar.

Konsulterande roll

I större utsträckning än tidigare förväntas kommunikatörer ha en konsulterande roll utöver sina vanliga arbetsuppgifter. Den senaste tiden har flera undersökningar och forskningsstudier tagit upp kommunikatörens konsulterande roll som en allt viktigare roll att ha. Empirisk data från en ny rapport av European Communication Monitoring visar att coachning, utbildning och rådgivning alla är relevanta kunskapsområden för kommunikatörer. Under en typisk arbetsvecka spenderar kommunikatören 36,2 procent av sin produktiva tid till operativ kommunikation. Exempel på detta kan vara att prata med kollegor och media, producera texter och organisera evenemang. 27,8 procent av tiden går åt till att planera, organisera, utvärdera strategier, motivera utgifter och förbereda inför kriser. 18,8 procent av tiden används till reflekterande kommunikationshantering. Coachning och utbildning av medlemmar i organisationen upptar 17,2 procent. Det senare området har ökat med 2,5 procentenheter jämfört med en liknande undersökning som genomfördes för fyra år sedan.

Även forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen, som bedrivs av institutionen för strategisk kommunikation vid Lunds universitet i samarbete med Helsingborgs stad och Sveriges Kommunikatörer, har kommit fram till att facilitering är en viktig roll kommunikatören har för att kunna stötta och hjälpa andra i organisationen att utvecklas inom kommunikation.

Effektivisering

Facilitering syftar till att utveckla och effektivisera organisationen. För kommunikatören innebär det ett sätt att bidra till att organisationen blir mer kommunikativ. Målet är att uppnå delaktighet och motivation genom att leda en grupp individer mot ett gemensamt mål. Inom många organisationer är det kommunikatörens uppgift att få medarbetarna att engagera sig, bli delaktiga och ta individuellt ansvar i projekt, möten och strategiarbeten. Ofta sitter yrkesverksamma kommunikatörer på mycket kunskap om kommunikation och vad som behöver göras i en organisation för att den kommunikativa verksamheten ska fungera. Något som inte alltid är lika självklart är att veta vilka verktyg som behövs.

Genom att coacha och ge råd till chefer och medarbetare integreras kommunikationen i det övriga arbetet inom organisationen. Kommunikatörens konsultativa arbete kan även öka den kommunikativa kompetensen inom organisationen, stärka kommunikationens betydelse samt göra medarbetare och chefer mer medvetna om hur kommunikation bidrar till att organisationen uppnår sina mål.

loader
Laddar