Framtidens webbplats måste möta användarens behov

Publicerad: 26 sep 2016

Richard Whitehand arbetar med att göra interaktiva produkter och system lättare att använda, och se till att de stödjer användarens behov. Vanligtvis arbetar han med webbplatser, intranät och appar. Hans kunder kommer i olika ärenden men har alla gemensamt att de vill få nya perspektiv och lösningar.

– Många utvecklingsteam får ofta ett tunnelseende på en viss designlösning, eller har fastnat i diskussioner, antingen inom gruppen eller med andra delar av organisationen, om vad som behöver göras.

Framtidens webbplats

I höst föreläser Whitehand på Sveriges Kommunikatörers kurs Webbplats 2017, en kurs som handlar om hur vi utvecklar framtidens webbplats.  

– Framtidens webbplats måste ta ett ytterligare steg mot design och innehåll som grundar sig på faktiska användare och deras behov, inte vad organisationer vill att deras användare ska ha ett behov av. Vi kan inte bara tänka på användaren, utan vi måste involvera dem i utvecklingen av webbplatsen. Vare sig det är genom att observera användarbeteendet, intervjua dem eller låta dem testa prototyper. Att involvera användaren måste vara standard under hela utvecklingsprocessen.

Det finns stora fördelar om organisationer lyckas att involvera användaren i webbplatsen. Genom att ha med dem tidigt i processen kan utvecklingsarbetet redan från början fokusera på rätt saker, vilket undviker risken för sena och dyra designförändringar sent i processen.

– Till syvende och sist handlar det om att skapa en bättre webbplats som bistår organisationen och verksamheten. Beroende på vilken typ av verksamhet man bedriver så kan det mätas i ökad försäljning, minskade kostnader för supporten, nöjdare kunder, och så vidare.

Fel fokus

När utvecklingsteamet inte utgår ifrån användarnas behov menar Whitehand att risken för att webbplatsen inte går att använda är stor.

– Det är ofta en blandning av saker som skapar en negativ upplevelse för användaren. Till exempel navigeringsmenyer som är svåra att förstå eller till och med att hitta, dålig presentation av innehållet och förvirrande terminologi. Det största problemet är ofta att utvecklingsarbetet har fokuserat för mycket på fel sak, antingen på grund av ett inifrån och ut-perspektiv, eller ett teknikcentrerat perspektiv.

De bästa webbplatserna är de som är utformade för sitt syfte. Whitehand lyfter ”Vecka.nu” som ett tydligt exempel. Webbplatsen svarar snabbt på frågan vilken vecka det är. När det kommer till mer innehållsbaserade webbplatser lyfter han fram SVT Nyheter och Ebay som två bra förebilder.

– En bra interaktiv produkt är en som fungerar, oavsett om det är en mikrovågsugn, en app eller en webbplats. Vi noterar sällan att en webbplats är bra, men märker snabbt om den är dålig.

Digitalt
loader
Laddar