Rätt verktyg till medarbetare ger kraftfulla varumärkesambassadörer

Publicerad: 8 okt 2015

Foto på Anna-Karin Lingham– Sociala medier har gjort våra organisationer och företag mer transparenta, och en image kan förändras snabbt. Idag kan en enskild individ, oavsett om det är en chef eller medarbetare, snabbt hjälpa eller stjälpa ett varumärke på kort sikt, säger Anna-Karin Lingham.

Anna-Karin är civilekonom och marknadsförare och har lång erfarenhet av varumärkesarbete. Hösten 2013 släpptes hennes första bok, "Visa ditt rätta jag", en handbok om personliga varumärken. Nu är hon aktuell som kursledare i endagskursen "Från medarbetare till varumärkesambassadör".

– De organisationer som ser medarbetarna som kraftfulla ambassadörer för sitt varumärke har tagit viktiga steg på vägen mot ökad lönsamhet. Att satsa på medarbetarnas personliga varumärken gynnar organisationen både externt och internt.

Anna-Karin förklarar att organisationens varumärke hänger ihop med medarbetarnas personliga varumärken. Bland annat så handlar det om hur tydlig medarbetaren är för sig själv och för andra.

– Otydliga varumärken får ett otydligt och vagt bemötande. Detsamma gäller för oss människor. En person med starkt personligt varumärke är helt enkelt lättare för kunder och medarbetare att kommunicera och samarbeta med.

För att medarbetarna ska kunna bli varumärkesambassadörer, behövs det dock att de får rätt verktyg av ledningen.

– Det är viktigt att ha god kännedom om företagets varumärke och värderingar om man ska kunna vara en god ambassadör. Här har ledare ett ansvar av att förmedla en tydlig bild av företagets varumärke och riktlinjer till organisationen.

Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar