GDPR Del 3 – Missbruksregeln upphör, vad innebär det för kommunikatören?

Publicerad: 16 feb 2018

Gästskribent: Katarina Ladenfors 

Vad innebär Missbruksregeln?

Missbruksregeln innebär att man idag kan använda enklare regler för personuppgifter i ostrukturerat material. Det gäller ofta till exempel information om personer i e-post, på webbplatsen, i sociala medier eller i en enkel lista som man har i datorn men även publicering av bilder.

Följderna av att missbruksregeln försvinner är att samma regler som gäller för personuppgifter i databaser och ärendehanteringssystem, också ska användas vid bildpublicering och för det som skrivs om personer i exempelvis e-post och på webbplatser. Det kommer att innebära krav på att bland annat ha en rättslig grund, informera de registrerade och föra register över sina behandlingar.

Vilken förändring innebär det i praktiken för kommunikatören?

Missbruksregeln används ofta flitigt som stöd för bildpublicering, namngivning av personer på webbplatser och i sociala medier. Det gäller särskilt myndigheter och organisationer som gör samhällsinformation och inte renodlad reklam. Dessa organisationer måste nu hitta en laglig grund för användningen.

Förordningen medger sex olika rättsliga grunder som stöd för personuppgiftsbehandling. För personuppgiftsbehandling i kommunikation kan samtycke eller avtal med den registrerade vara en lämplig grund.

Dataskyddsförordningen kommer att ställa tuffa krav på utformningen av samtycken. Exempelvis ska ett giltigt samtycke vara utformat så att det är frivilligt och följa de informationskrav som uppställs i förordningen. Samtycket ska också kunna särskiljas från annan information, kunna återkallas och organisationen ska kunna visa att samtycket lämnats.

En jurist bör se över befintliga samtycken och bedöma om de följer Förordningens krav samt vid behov ta fram nya som är förenliga med GDPR.

Ytterligare information om konsekvenserna av att missbruksregeln upphör

Katarina Ladenfors är advokat och partner på Advokatfirman MarLaw och leder kursen "GDPR för kommunikatören". Nedan berättar hon mer om konsekvenserna av att missbruksregeln upphör:

 
Hela artikelserien:

GDPR Del 1 – Se över rutiner för behandling av personuppgifter

GDPR Del 2 – Bildpublicering i ljuset av GDPR

GDPR Del 3 – Missbruksregeln upphör, vad innebär det för kommunikatören?

GDPR Del 4 – Nyhet från Datainspektionen om hantering av mingelbilder

GDPR Del 5 – Publicera bilder på anställda

 

Kurser i GDPR för kommunikatörer

Sveriges Kommunikatörers kurser i GDPR ger dig en inblick i dataskyddsförordningen och verktyg för att förbereda din organisation på de krav som kommer att ställas gällande insamling, hantering och dokumentation av personuppgifter. Särskild fokus ligger på kommunikationsintensiva företag.

Läs mer om kommande kurstillfällen på vår utbudssida.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar