Hanna Brogren: "Kommunikatörer måste hålla i en tydlig etisk kompass"

Publicerad: 2 maj 2018

”Profit, intelligence and truth” var temat på WPRF som hölls i Oslo för någon vecka sedan. Några av oss på Sveriges Kommunikatörer var där för att möta spännande människor och spana på aktuella trender. Vårt uppdrag var att fånga krav och förväntningar som kommer att ställas på oss kommunikatörer framöver.

På plats fanns runt femhundra forskare och kommunikatörer från 44 länder och vi hade tillfälle till många intressanta samtal och reflektioner mellan föreläsningarna. De närmaste veckorna kommer vi att publicera flera videoinspelade intervjuer från evenemanget. 

I dessa förändringens tider behövs kommunikationen mer än någonsin och konferensens huvudteman fångar övergripande möjligheter och utmaningar där vi kommunikatörer verkligen kan göra skillnad. Här är några exempel:

Profit – att hushålla med resurser, alla typer av resurser som en organisation förfogar över, blir nödvändigt för de företag som vill finnas kvar på lång sikt i framtiden. Vi behöver utveckla sätt att mäta den värdeskapande kommunikationen.

Intelligence – att tillvarata digitaliseringens och den artificiella intelligensens möjligheter ger ökad kapacitet, möjlighet till nya insikter och effektivitet. Men det kommer också att innebära stora förändringar i arbetslivet som vi inte kan överblicka ännu. Kommunikation blir en nyckel i detta.

Truth – när allt fler kan vara publicister får grupper som tidigare inte kunde komma till tals i det offentliga samtalet en röst, eller en mångfald av röster för att beskriva sin sanning. Det ställer krav på transparens och att företag och organisationer klarar av att leva upp till de värderingar som varumärkena lovar – och det gäller internt såväl som i externa relationer.

Dessa företeelser ställer alla krav på att den strategiska kommunikationen är väl utvecklad. De visar också att förutom aktuell kompetens behöver vi kommunikatörer inom alla våra olika specialområden hålla oss i en tydlig etisk kompass. Den finns i våra yrkesnormer och behöver diskuteras.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar