Så lägger du upp en digital strategi som fungerar

Publicerad: 11 jan 2016

Den digitala utvecklingen går snabbt och många organisationer upplever att de har svårt att veta hur de ska hantera sin digitala kommunikation.

– Det som fungerar för en organisation fungerar i regel inte för en annan. Det gäller att hitta ett sätt att kontinuerligt skapa unika värden för organisationens publiker, säger Jerry Silfwer, PR-konsult och digital strateg. 

Titta tidigt på vilka resurser som finns tillgängliga

Jerry Silfwer är en av Sveriges auktoriteter när det gäller PR och digital kommunikation. Han arbetar med globala klienter, driver den populära bloggen Doktor Spinn, föreläser internationell och är expert på hur man lägger upp digitala strategier.

– Först tittar man på de övergripande målen och formulerar ett par teser om hur den digitala strategin ska stötta verksamheten. Det kan handla om allt från ökad försäljning och varumärkesbyggande till ett minskat tryck på kundtjänsten.

Nästa steg är att ta reda på vilka resurser som finns tillgängliga.

– Det gäller att tidigt titta på budgetar och timmar, men även på vilka komponenter som redan finns tillgängliga i organisationen.

Enligt Jerry Silfwer är också viktigt att göra en grundlig konkurrentanalys.

– Om det finns andra som gör det organisationen funderar på att göra, fast bättre, så är det klokt att fundera ett varv till och hitta en annan infallsvinkel.

Det kan ta tid att hitta en infallsvinkel som stämmer överens med verksamhetens övergripande syfte och som samtidigt tillför målgrupperna relevans och värde.

– Den här processen kan ta tid, och det är viktigt att vara realistisk sett till de resurser som finns till förfogade.

Övergripande strategi för all digital kommunikation

När organisationen har hittat en vinnande strategi så är det enligt Jerry Silfwer dags att skapa sig en bild av vad som krävs för att lyckas med implementeringen av strategin.

– Genom att testa konverteringsgrader, befintliga sökvolymer och engagemang inom vissa områden, så går det ofta att "räkna baklänges" för att skapa sig en uppfattning om vad som krävs. Detta arbete ger ofta en klar fingervisning om kanalval, typ av innehåll och tonalitet.

Jerry Silfwer förespråkar en övergripande strategi för all digital kommunikation, eftersom användarna rör sig fritt mellan alla kanaler. Det är därför är viktigt att organisationen har ett helhetsgrepp om användarupplevelsen. Ute i branschen ser han att organisationer använder sig av olika strategier:

– Många tycker att en emotionell approach passar bra och ger sig därför direkt på varumärkesstrategin i sociala medier för att skapa en känsla av varumärket.

Han fortsätter:

– Stora bolag har ofta separata strategier för varje kanal medan startups och e-handelsbolag ofta använder sig av direkta tillväxt- och säljstrategier för att de inte har resurser eller tid att jobba med varumärkeskännedom. Valet av strategi är ofta rent matematiska övningar.

Bygg upp ett community som brinner för samma saker

De som lyckas bäst med sin digitala kommunikation är enligt Jerry Silfwer de organisationer som har hittat, förstått och accepterat sin plats i världen.

– Ta Red Bull som exempel. De älskar att kasta folk genom luften och det gör också deras community, varför de såklart fokuserar på just det. H&M älskar mode, så de fokuserar på det.

Jerry Silfwer utvecklar:

– De företag som hittar sitt kärnbudskap och fokuserar på digitala kommunikationsaktiviteter kring detta bygger över tid upp ett community som gillar samma saker. Enkelt i teorin, men betydligt svårare i praktiken!

Läs mer 

Doctor Spin 

Digitalt
loader
Laddar